Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Archief Corona Courant

Live kerstmuziek vanuit de Vloedschuur! | 19-12-2020 21:47

Donderdag 24 klinkt er weer muziek uit de Vloedschuur! Een prachtig programma kerstnummers wordt live ten gehore gebracht door muzikanten op orgel en maar liefst drie verschillende saxofoons. Luister om 11:00u mee via Kerkomroep!

Bekijk hier het hele programma.

Diensten in lockdownperiode | 18-12 21:18

Vanwege recent aangescherpte maatregelen rondom COVID-19, heeft de kerkenraad besloten, gedurende de door overheid afgekondigde lockdownperiode, alle diensten zonder bezoekers te laten plaatsvinden, met uitzondering van de kerstochtenddienst.

Tot nader order worden de zondagse diensten zonder bezoekers uitgezonden: 's sochtends via YouTube en Kerkomroep, en 's avonds alleen via Kerkomroep.

Voor de overige, speciale diensten geldt het volgende:

 • kerstavonddienst: vervalt
 • Eerste Kerstdag 's ochtends: met publiek en met uitzending via YouTube en Kerkomroep
 • oudjaarsdienst: zonder bezoekers en met Kerkomroep (geen YouTube)
 • nieuwjaardienst: zonder bezoekers en met YouTube en Kerkomroep

Indien u de kerstochtend dienst wilt bijwonen dient u op te geven via de website.

Vrijdagavond meer over de diensten | 17-12 11:23

Sinds afgelopen maandag middernacht gelden ook in Nederland strenge maatregelen op de opmars van het coronavirus te beteugelen. Dit heeft opnieuw weerslag op het gemeenteleven; zo is de de eenmalige, unieke Kindernevendienst XL gisteren afgelast. Behalve de kerkdiensten zijn er praktisch geen activiteiten meer over.

Over de vorm en invulling van die diensten is het coronateam, samen met de kerkenraad, nog in conclaaf. We hopen hier vrijdagavond meer over te kunnen berichten op deze plaats.

Kindernevendienst XL afgelast - aanvulling! | 16-12 21:03

Helaas, vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kan Kindernevendienst XL komende zondag niet doorgaan. We hebben een alternatief verzonnen dat past binnen de huidige maatregelen. Zo hebben de kinderen toch een speciaal kerstmoment en zien we ze ook nog even. Tijdens een sfeervol ophaalmoment bij de kerk op donderdag 24 december tussen 15:00 en 17:00 uur overhandigt de herbergier – bekend van het Kerstjournaal! – de tasjes persoonlijk aan de kinderen van kindernevendienst. Elk gezin krijgt daarvoor een tijdslot om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt; alle gezinnen zijn daarover inmiddels geïnformeerd.


Kindernevendienst XL afgelast | 16-12 14:47

Tot onze grote spijt is de Kindernevendienst XL, die voor a.s. zondag de 20e gepland stond, afgelast. Gezien de nieuwe lockdownmaatregelen, en dan m.n. die betreffende de scholen, moet de kerngroep -met pijn in het hart- deze beslissing nemen.

We vinden het heel erg jammer, maar hopen van harte dat jullie -ook al zijn we niet bij elkaar in de Vluchtheuvel- toch allemaal mooie knutsels maken, het kerstverhaal horen, spelletjes doen en lekkere dingetjes eten..


Kindernevendienst Hervormde Gemeente Heteren

Geen oliebollenactie in 2020 | 10-12 22:05

Het zou zo mooi zijn geweest; in deze omstandigheden toch een -alternatieve- oliebollenactie. Om toch iets te doen, om toch goed voor Heteren e.o. te zorgen met de lekkerste deegwaren, om toch samen ook nog wat te verdienen voor het goeie doel.

Er is veel nagedacht, er zijn concrete plannen gemaakt en uitgewerkt. Desondanks moet de conclusie zijn dat Hervormde Gemeente Heteren in 2020 niet voor heerlijke oliebollen en appelbeignets kan zorgen. We zien nu al uit naar december 2021! Heel graag tot dan, als medewerker en verorberaar!

Oliebollen Hervormde Gemeente Heteren

Alternatief kindernevendienstkerstfeest | 01-12 08:47

Nee, een kinderkerstviering zit er dit jaar niet in. Dat is ontzettend jammer, maar de kindernevendienstkerngroep heeft haar best gedaan om een alternatief te verzinnen. En dat is gelukt; lees hier meer info!

Kerstattenties geannuleerd | 30-11 14:22

Helaas kunnen we de kerstattenties dit jaar niet op de gebruikelijke manier rondbrengen. Dat is heel jammer, want juist in deze tijd is het fijn om even een gesprekje te hebben. We willen de gemeenteleden van 80+ jaar en zieken in deze tijd niet vergeten, daarom hebben wij een brievenbuspakketje gemaakt en deze wordt bezorgd in de week voor Kerst.

Kerstzangdienst vervalt/vervangen | 11-11 13:04

Als er niet gezongen mag worden, wordt de kerstzángdienst natuurlijk een bijzondere vertoning. Daarom moeten we deze helaas laten vervallen in de vorm die we gewend zijn. In plaats daarvan houden we een kerstdienst op kerstavond. Deze dienst zal vergelijkbaar zijn met de kerstdienst op 1e kerstdag. Er kunnen dan tenminste twee maal 30 kerkgangers een kerstdienst bij wonen. Onze dominee gaat studeren op een mooi tweeluik van waaruit we het geboortefeest van de Heere Jezus kunnen vieren.

Catechese en kringwerk | 11-11 09:13

De catechisanten hebben zo hun eigen communicatiekanalen, maar voor de volledigheid de stand van zaken;
- de mentorcatechese (12 t/m15 jaar) gaat vooralsnog gewoon door
- de 16+-groep gaat ook door, maar dan online

Gezien de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om groepsgewijs bij elkaar te komen, dus de kringen kunnen voorlopig in elk geval niet fysiek van start gaan.

Ook de gebedskring moet nu helaas ook pas op de plaats maken. Dan komt alleen nog maar nadrukkelijker de oproep tot ons: bid voor elkaar, de gemeente, de missionaire werkers waarmee we ons verbonden voelen, voor een opwekking, voor doorbraken van Gods kracht en Geest!

Gebedskring - Hervormde Gemeente Heteren

Interkerkelijke ontmoetingsochtend uitgesteld | 05-11 09:32

Voor 17 november stond er een interkerkelijke ontmoetingsochtend gepland met Jacques Brunt. Deze ontmoetingen worden steevast gehouden in De Loohof in Zetten. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen wordt deze echter geheel gesloten. De ontmoetingsochtend kan dus nu niet doorgaan, maar kan hopelijk verplaatst worden naar volgend jaar!

Dankstond 2020 | 03-11 11:43

Morgen is het dankdag. Zoals gewoonlijk houden we dan om 19:30u een dankstond. Wat niet gewoonlijk is, zijn de 'coronabeperkingen'; ook voor deze dienst geldt een maximum van 30 bezoekers. Let wel: aanmelden is niet nodig voor de dankstond (het kan zelfs niet, de aanmelding die nu openstaat, is voor de dienst van a.s. zondagochtend 8 november); net als bij andere avonddiensten, vindt de aanwezigheidsregistratie plaats bij de deur. Het is dus mogelijk dat er mensen rechtsomkeert moeten maken wanneer het aantal van 30 bereikt is.

In tegenstelling tot andere avonddiensten, is het wel mogelijk de dienst bij te wonen middels de livestream op YouTube. We hopen dat we -thuis en in de kerk- een goede sámenkomst mogen hebben!

Nieuw online-collecte-systeem | 21-10 16:57

Online collecte Hervormde Gemeente HeterenAl sinds de 2e 'YouTube-dienst' van 5 april houden we een online collecte. Dit werd gefaciliteerd door Stichting Kerkelijke Gelden. Door de bijzondere omstandigheden boden ze deze dienst een half jaar gratis aan. Hier hebben we dankbaar gebruik van gemaakt, maar dit halve jaar is nu om.

Het ziet ernaar uit dat de diensten nog wel even 'hybride' blijven (offline in de kerk en online via YouTube/Kerkomroep). Een online collecteoplossing heeft voorlopig dus zeker waarde. Daarom hebben we zelf een online-collecte-systeem gerealiseerd. Nog meer op ons toegespitst en nog wat herkenbaarder van ons (zowel op de betaalsite als op het rekeningafschrift).

Hopelijk draagt het bij aan het instandhouden van onze goede-doelen-steun en gemeenteactiviteiten! Doe gerust een royale 'test' ;-).

KinderNevenDienst (KND) | 20-10 19:47

De kinderen krijgen vanaf de eerstvolgende KND een andere plaats in de kerk. Ze mogen nu -samen met de leiding- in de achterste twee kerkbanken zitten. De kinderen kunnen zo gemakkelijk de kerk voor de KND verlaten en weer terugkomen. De plaats naast het orgel was voor de kinderen niet ideaal, omdat ze de dominee vanaf die plaats niet kunnen zien.

Voor nu blijft de KND alleen nog op de eerste zondag van de maand gegeven worden. De groepen worden wel weer gesplitst in één voor de jonge en één voor de oudere kinderen. We zien uit naar een goed en fijn vervolg van de KND en zijn blij met alle kinderen in de kerk, op de KND en thuis voor de kerkbuis!


Update nav nieuwe maatregelen/persconferentie | 13-10 20:38

Allereerst zijn we -naar omstandigheden- blij dat we kerkdiensten kunnen blijven houden zoals afgelopen zondag: met maximaal 30 bezoekers, met alle geïmplementeerde en reeds actief zijnde maatregelen en beperkingen.

Daarbij een aanvullende maatregel: het gebruik van mondkapjes wordt zéér dringend aangeraden bij verplaatsingen, voor iedereen die in het kerkgebouw is, of rond de kerk, met de intentie deze te betreden; zet het niet-medisch mond-en-neusmasker op bij het uit- of afstappen of aan komen lopen, zodat het kapje gedragen wordt bij het binnengaan van de kerk. Pas wanneer de (toegewezen) zitplaats ingenomen is, mag het mondkapje afgezet worden, op de manier zoals in de media geregeld wordt geïnstrueerd.

Let wel: dit geldt dus voor welkomstteam, alle overige medewerkers en bezoekers. En vanzelfsprekend geldt dit in omgekeerde volgorde aan het einde van de dienst, bij het verlaten van de kerk/het kerkterrein.

Mondkapjes en kringen | 09-10 9:36

Een paar aanvullende mededelingen op het onderstaande bericht;

 • De kringen (die nog niet gestart zijn) starten voorlopig nog even niet.
 • Het welkomstteam en de koster zullen voorlopig (tijdens verplaatsingen) een mondkapje dragen. Overige medewerkers wordt dit geadviseerd (zeker bij verplaatsingen). Kerkbezoekers staat het vrij wel of geen mondkapje te dragen.

Maximaal 30 kerkbezoekers m.i.v. 11 oktober | 06-10 12:53

Nav recente ontwikkelingen en in navolging van de oproepen en dringende adviezen van overheid, samenwerkingsverband van kerken en de PKN, hanteren we m.i.v. zondag 11 oktober voorlopig een maximumaantal bezoekers van 30 personen. Het doet pijn om weer een stap terug te zetten, in wat toch al diensten met beperkingen waren. Zeker nu de eerstvolgende een doopdienst is, waarbij we normaalgesproken veel gasten zouden mogen verwelkomen. Desalniettemin is het -gezien de huidige omstandigheden en ontstane situatie- ook onzes inziens de enige verstandige en vooral verantwoordelijke optie.

Wilt u graag naar de kerk? Meldt u zich dan vooral aan. Iedereen blijft even welkom. De kans dat we u teleur moeten stellen -omdat we niet alle aangemelde mensen kunnen plaatsen- is nu echter wel een flink groter geworden. We blijven hierin vanzelfsprekend streven naar een eerlijke en gewogen plaatsindeling. Waarbij vroeg aanmelden niet automatisch meer kans maakt dan last-minute voor vrijdagavond 20:00u. Waarbij gezinnen niet meer kans maken dan ouderen of alleenstaanden, etc.

Zoals in het kerkblad vermeld, hebben coronateam en kerkenraad nagedacht over (alternatieve vormen van) zang in de diensten. Gezien de ontwikkelingen parkeren we dit nog even, tot de omstandigheden hier weer meer ruimte voor bieden.

Wat betreft het gebruik van mondkapjes in de kerk; deze zijn vooralsnog voor bezoekers van de diensten niet verplicht. We kunnen niet uitsluiten dat dit voor zondag nog verandert. Zoals met alle aspecten van deze coronacrisis, is er momenteel veel aan de hand en volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

We wensen elkaar alle goeds en vooral de vrede toe zoals de Heer ons die alleen kan geven, zie de tekst helemaal onderaan deze Corona Courant. Hij houdt ons bij elkaar, in de woelige baren van deze coronatijd, ongeacht tijd, plaats en aantal!

Interkerkelijke ontmoetingsavond 8 oktober afgelast | 06-10 11:15

Donderdagavond 8 oktober stond er weer een prachtige interkerkelijke ontmoetingsavond van Stichting De Schakel gepland, met Dirk van Genderen als gastspreker. Ivm alle ontwikkelingen en maatregelen, is deze helaas afgelast.

Koffieochtend 14 oktober afgelast | 01-10 16:49

Ivm de aangescherpte coronavoorschriften, gaat de in het kerkblad vermelde en aangekondigde koffieochtend van 14 oktober a.s. helaas niet door.

Gebruik en schoonmaak Vluchtheuvel | 28-09 10:09

De komende tijd zal de Vluchtheuvel weer meer gebruikt gaan worden en daarom is het schoonmaakprotocol uitgebreid. Bedoeling is dat gebruikers zelf de contactoppervlakken schoonmaken, die gebruikt zijn. Zie hiervoor ook het geüpdatete gebruiksplan.

Tevens wordt er vanuit het College van Kerkrentmeesters een centrale agenda bijgehouden voor het gebruik van de Vluchtheuvel. Contactpersonen worden geïnstrueerd met de aangepaste regels.

Van harte welkom in de avonddienst! | 27-09 13:41

M.i.v. zondag 4 oktober starten we de avonddiensten weer op! Na krap 7 maanden afgelast te zijn, hebben we eindelijk weer een 2e dienst op zondag. Het is fijn en bijzonder dat we weer 'een stapje verder' kunnen.

Zeker gezien de recente ontwikkelingen blijven uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. De inmiddels bekende 'coronaregels' gelden dan ook 's avonds; 1,5m afstand houden, helaas voorlopig nog niet zingen, etc. Kijk voor alle huisregels het bericht hieronder.

Er zijn een paar afwijkingen tov de ochtenddienst;

 • voor de avonddienst is het niet nodig vooraf aan te melden. Wel worden contactgegevens van kerkbezoekers geregistreerd bij binnenkomst
 • de avonddiensten worden -zoals alle diensten- wel uitgezonden via Kerkomroep, maar niet via YouTube. De liturgieën van de avonddiensten komen dan ook niet op de overzichtspagina van online diensten te staan

Storykeepers gaat in a.s. herfstvakantie niet door | 11-09 10:24

Voor dit schooljaar had het Storykeepersteam, net als voor afgelopen jaar, bedacht om de Storykeepersactiviteiten tijdens de herfstvakantie te organiseren. Helaas hebben ze moeten besluiten om de Storykeeperactiviteiten komende herfstvakantie niet door te laten gaan. Reden voor dit besluit is de huidige situatie rondom het coronavirus.

Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de RIVM-maatregelen, berichten vanuit de RIVM, eventuele alternatieve mogelijkheden, beschikbaarheid van vrijwilligers en is gekeken naar andere plaatsen, hoe zij met soortgelijke activiteiten om gaan/zijn gegaan.

Natuurlijk zijn ze al aan het kijken wat voor mogelijkheden er dit schooljaar eventueel wel zullen zijn. Begin januari zal worden gekeken of het mogelijk is om voor de woensdagmiddag in de voorjaarsvakantie een Storykeepermiddag te organiseren. Uiteraard kan het besluit, in deze onzekere tijd, hiervoor nu nog niet worden genomen. Hopelijk kan er in de herfstvakantie van volgend jaar weer een volledig 2-daags programma worden gedraaid!

De Bron vanaf 11-09 op vrijdag weer normaal geopend! | 04-09 12:30

De afgelopen maanden was De Bron alleen open op afspraak. Nu de kerkdiensten weer zijn opgestart, zijn er misschien ook mensen die weer behoefte hebben aan een nieuwe voorraad munten.

Daarom willen we vanaf 11 september op de vrijdagavond weer wekelijks open gaan. Op zaterdag blijft De Bron voorlopig nog gesloten. De openingstijd is op vrijdagavond van 18:30 tot 20:00 uur. Van harte welkom voor munten, boeken en kaarten!

De Bron - Hervormde Gemeente Heteren
De Bron - ook een bron van collectemunten, opdat de mandjes gevuld mogen worden ;-).

Aanmelden voor de diensten | 14-07 18:57

Er zijn al heel wat aanmeldingen voor het bezoeken van de diensten binnengekomen. Heel fijn! In totaal staat de teller nu op 22 (voor 47 zitplaatsen): 6 voor de eerste dienst, 10 voor afgelopen zondag en alweer 6 voor de doopdienst komende zondag (aanmelding nog open tot vrijdagavond 20:00u).

We zijn wel een erg meelevende gemeente en dat is geweldig mooi. De keerzijde mbt het aanmelden is alleen dat we de ander veelal voor laten gaan en onszelf niet opgeven. Het gebeurt om uiterst sympathieke redenen, maar is niet nodig. Wilt u graag bij een dienst zijn? Meld u gewoon aan! De afdeling planning kijkt wel of er plek is, en houdt rekening met een eerlijke spreiding (mochten er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen).

Fijn om elkaar weer te ontmoeten in het fysieke hart van de gemeente: de kerk! Is het voor u beter/verstandiger om de diensten nog vanuit eigen huiskamer mee te vieren? Voel u in geen enkel opzicht achtergesteld; we blijven de diensten voorlopig 'gewoon' uitzenden via YouTube!

Weer opstarten kindernevendienst | 05-07 23:13

Nu in de ochtenddiensten weer gemeenteleden welkom zijn, starten we (de kindernevendienstkerngroep) ook kindernevendienst weer op. Voorlopig houden we kindernevendienst op de eerste zondag van de maand. Dat betekent dat we zondag 2 augustus van start gaan. De kinderen zitten met de leiding boven bij het orgel (dus niet bij hun ouders), zodat er in de kerk zo min mogelijk verplaatsingen zijn. Op het gebruikelijke moment -voor de schriftlezing- verlaten de kinderen de kerk voor een kindernevendienst in de Vluchtheuvel. Na het lied na de preek komen de kinderen terug in de kerk. De oudste en de jongste groep voegen we tijdelijk samen.

Ook tijdens de andere diensten willen we de kinderen er graag meer bij betrekken, zowel thuis als in de kerk. Ds. Piksen volgt daarom vanaf juli het kindernevendienstrooster voor het onderwerp van de preek. In de dienst is er een kort moment waarop de kinderen worden aangesproken. Met behulp van een voorbeeld of een voorwerp wordt voor hun het verhaal geïntroduceerd en in korte vorm neergezet. Alle kinderen hebben ook inmiddels een werkboekje ontvangen met voor elke zondag een bijpassend verhaal/verwerking/kleurplaat, zodat ze daar thuis tijdens de dienst (of in de kerk) mee aan de slag kunnen.

We kijken er erg naar uit om weer bezig te gaan met kindernevendienst! Wellicht ten overvloede: vergeet niet in te schrijven als je met je gezin de eerste zondag van de maand de dienst wil bezoeken!


Kindernevendienst Hervormde Gemeente Heteren

Welkom in de dienst; online en offline! | 05-07 08:43

Straks gaat het gebeuren; de eerste dienst sinds 8 maart waarin bezoekers weer van harte welkom zijn in de kerk (als u zich aangemeld heeft)! Het zal een bijzondere gewaarwording en ervaring zijn; (een stuk) minder mensen, minder 'contact', niet zingen. Maar het belangrijkste blijft onveranderd: Gods aanwezigheid en onze verbondenheid in Hem.

Het wordt een ware hybridedienst, want we blijven gewoon livestreamen via YouTube. We hebben er nu alleen een grote, gezamenlijke anderhalvemeterhuiskamer aan de Kastanjelaan bij. Ds. William Piksen gaat in deze dienst voor. Van harte welkom om 10:00u!

Wilt u er volgende week graag bij zijn? Aanmelden voor de ochtenddienst van 12 juli kan vanaf 12:00u (tot vrijdagavond 20:00u).

Láátste muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur! | 29-06 08:23

Drie maanden geleden ontstond het zomaar: een muzikale bemoediging via Kerkomroep. Voor mensen thuis, die in de bevreemdende tijd wel wat bemoediging konden gebruiken. Het sloeg enorm aan, getuige ook alle reacties op de vorige, voorlaatste keer. Ook vanaf deze plek dank aan Margreet en Jaap voor het organiseren en coördineren van deze mooie en samenbindende activiteit!

Luister na 16 weken voor de laatste keer mee vanaf 11:00u mee via Kerkomroep. Bekijk hier het hele programma.

Aanmelden diensten online | 26-06 10:08

Zondag 5 juli ben(t) u/jij weer van harte welkom in de zondagochtenddienst! Zij het met voorschriften en restricties, o.a. op bezoekersaantal. Tevens is aanmelden voor de diensten noodzakelijk. Dat kan vanaf nu! Ga hiervoor naar hervormdheteren.nl/aanmelden-diensten.

Aanmelden kan telkens één dienst 'vooruit'; vanaf zondagmiddag 12:00u ervoor (vanwege de nieuwigheid voor deze eerste en ene keer eerder) tot vrijdagavond 20:00u ervoor. U krijgt uiterlijk zaterdagavond 20:00u ervoor bericht of het mogelijk is de dienst bij te wonen of helaas deze keer niet.

Het lijkt ons fijn elkaar eindelijk weer te zien in de kerk! Tikje onwennig, tikje anders, maar toch. Tot kijk!

Gebruiksplan online | 24-06 12:13

De eerste publieke versie van het gebruiksplan staat online; bekijk het hier. Hierin worden alle relevante zaken geregeld, die regeling behoeven, als 5 juli het bezoek aan de ochtenddiensten weer mogelijk wordt.

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 21-06 15:53

Dinsdag klinkt het voorlaatste 'muziekverzoekprogramma' vanuit de Vloedschuur. Luister vanaf 11:00u mee via Kerkomroep. Margreet en Jaap nemen deze resterende twee keren voor hun rekening.

Bekijk hier het hele programma.

GemeenteGroeiGroep gaat dóór | 20-06 20:27

Weer eens wat anders tussen alle afgelastingen en annuleringen door: de GemeenteGroeiGroep hoopt a.s. maandag wél weer een kringavond te hebben! Met inbegrip van de anderhalvemeter en in de buitenlucht komen we/ze a.s. maandagavond om 20:00u samen in Driel.

Tot rommelmarkt 2021.. | 16-06 17:13

Het viel te verwachten, bij dezen is het helaas ook werkelijkheid geworden: rommelmarkt 2020 gaat definitief niet door. De commissie onderzocht verschillende alternatieven, maar bij elk lumineus idee was de conclusie min of meer gelijk; leuk en ludiek, maar voor de moeite die het kost, levert het per saldo echt te weinig op. De opbrengst zit hem ook niet alleen in geld, maar ook in het hebben van een joekel van een gemeenteactiviteit. Met veel betrokkenheid, op elkaar én op de omgeving waarin we gemeente zijn. Dubbel jammer dus, dat het niet door kan gaan. Daarom kijken we uit naar de volgende editie en zeggen we tegen elkaar: tot volgend jaar!

Rommelmarkt Hervormde Gemeente Heteren

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 15-06 11:19

Dinsdag klinkt er weer een 'muziekverzoekprogramma' vanuit de Vloedschuur! Luister vanaf 11:00u mee via Kerkomroep. Henk Heins speelt deze keer op het orgel, Margreet op de sopraan- en tenorsaxofoon, Alette Burghout op de saxofoon en Ella Kamper (voor de laatste keer) op de dwarsfluit.

Bekijk hier het hele programma.

Welkom ín de kerk - ná 1 juli! | 13-06 20:52

De kerkenraad heeft besloten om m.i.v. 5 juli de ochtenddiensten met een aantal gemeenteleden ín de kerk te gaan houden. Uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en inachtneming van RIVM-richtlijnen en PKN-protocollen. Er is een commissie benoemd die dit allemaal uitwerkt en faciliteert. Er is een gebruiksplan geschreven, wat binnenkort hier op de site komt. Nog lang niet alle details zijn uitgewerkt en er zullen zeker nog aanvullingen volgen.

Een opvallend en belangrijk punt: online aanmelden voor de diensten is verplicht. Hiervoor komt binnenkort een aanmeldformulier online. Kunt u minder makkelijk met de computer overweg? Bel dan predikant of wijkouderling. Inschrijven kan tot vrijdagavond 20:00u. Vervolgens deelt de commissie de -sterk gelimiteerde- plaatsen toe. Ieder die zich aangemeld heeft voor een dienst, wordt op de hoogte gesteld worden of er die zondag plaats is in de kerk, of dat men de dienst online mee mag vieren. Iedereen krijgt dezelfde mogelijkheid om te komen; als eerste aanmelden, garandeert niet elke zondag een plek.

Ouderen (ouder dan 70 jaar) hebben een eigen keuze, maar worden aangemoedigd om ter bescherming van zichzelf voorlopig vanuit huis de diensten mee te beleven. We blijven de diensten -naast Kerkomroep- voorlopig ‘gewoon’ via YouTube uitzenden.

De belangrijkste huisregels:

 • Online aanmelden is verplicht
 • Er zijn voorlopig nog geen avonddiensten
 • Vanaf 1 juli volgen we weer de gebruikelijke liturgie, zonder samenzang
 • Er is helaas geen kerkauto mogelijk vanwege 1,5-meter-afstand-borging
 • Tussen kerkgangers dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
 • Er is voorlopig geen kinderoppas
 • Volg de aangewezen looproutes
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan
 • Er zijn geen boekjes aanwezig in de kerk, dus mocht u willen meelezen, neem dan aub uw eigen boekjes mee
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren, uw zitplaats wordt aangewezen
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop
 • Het toiletbezoek in de kerk alleen in noodgevallen
 • mensen met coronagerelateerde gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest of verhoging/koorts, zijn van harte welkom in de online dienst

Het zal -met alle regels en voorschriften- opnieuw ontzettend wennen zijn om zo kerkdiensten met elkaar te hebben. Maar we hopen dat het vertrouwde de boventoon mag voeren: samen aan de voeten van onze Heer zitten, om van Hem te leren. We verheugen ons nu al elkaar weer te zien, zij het met afstand en zonder napraten. Eindelijk de lege kerk weer -deels- gevuld!


Corona Heteren

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 07-05 23:24

Dinsdag klinkt er weer een 'muziekverzoekprogramma' vanuit de Vloedschuur! Luister vanaf 11:00u mee via Kerkomroep. Deze dinsdag staan de liederen in het teken van het doorkomen van de nacht om de volgende ochtend er weer tegen te kunnen. Naast Margreet, Jaap en Ella speelt Bart opnieuw mee.

Bekijk hier het hele programma.

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 31-05 13:54

Dinsdag klinkt er weer muziekprogramma ‘op verzoek’ vanuit de Vloedschuur. Deze keer een combinatie van (veel) verzoekliederen uit verschillende bundels van liederen. Luister mee om 11:00u via Kerkomroep!

Bekijk hier het hele programma.

Digitale pinksterconferentie 'Samen kerk, samen sterk' | 29-05 14:41

Dit zou het weekend zijn van pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Met opnieuw veel lekker weer, veel kinderen van dezelfde Vader, veel lofprijzing, aanbidding en onderwijzing. Maar ook daar zet corona een streep door. Door de fysieke conferentie dan, want online gaat het 'gewoon' door!

Diverse organisaties, waaronder Opwekking, Missie Nederland, Evangelisch Werkverband, media zoals Groot Nieuws Radio, Family 7, de Evangelische Omroep, het Nederlands Dagblad en diverse kerkgenootschappen, waaronder de PKN en de VPE, delen een gezamenlijk verlangen. Zij willen graag juist in deze tijd door samen op te trekken, kerken en gelovigen bij elkaar te brengen om Pinksteren te vieren. En van daaruit, vervuld met de Heilige Geest, opnieuw onze plek in te nemen in de samenleving.

Nog maar een paar uur (19:00u), en dan start de eerste digitale Opwekkingsconferentie al! Bekijk hier de livestream. Bekijk hier het hele programma in één overzicht.

Rommelmarkt Hervormde Gemeente Heteren


Update omtrent de avonddiensten | 29-05 13:45

Helaas kunnen er ook in juni nog géén avonddiensten plaatsvinden. Ondertussen denken moderamen en kerkenraad verder na hoe de diensten-mét-kerkgangers vorm zouden kunnen krijgen. Alles vanzelfsprekend met inachtname van de maatregelen en richtlijnen van overheid en landelijke kerk. We hopen elkaar sowieso te blijven 'ontmoeten' in de online samenkomsten. Heel fijn dat we daar met zovelen trouw blijven komen!

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 24-05 18:45

In de week voor Pinksteren klinkt er opnieuw muziek vanuit de Vloedschuur! Er staan voor dinsdagochtend weer prachtige liederen op het programma, die gespeeld zullen worden door Margreet, Jaap en Ella. Luister mee om 11:00u via Kerkomroep.

Bekijk hier het hele programma.

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 18-05 13:43

Morgen weer een aflevering van het inmiddels bekende muziekprogramma vanuit de Vloedschuur! Er wordt een combinatie van verzoekliederen en een paar liederen die vooruitlopen op Hemelvaart en Pinksteren ten gehore gebracht. Luister mee om 11:00u via Kerkomroep. Naast Margreet en Jaap speelt Ella Kamper weer mee, op de dwarsfluit.

Bekijk hier het hele programma.

Terinzagelegging jaarrekening diaconie | 12-05 8:45

Om, gezien de huidige situatie, iedereen in de gelegenheid te stellen de (voorlopig vastgestelde) jaarrekening 2019 van de diaconie in te kunnen zien, heeft het College van Diakenen, in samenspraak met de kerkenraad, besloten dat de Vluchtheuvel op D.V. maandag 18 mei van 19:00 tot 20:00u open zal zijn en dat max. 1 persoon per keer de stukken kan inzien. Van harte welkom!

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 11-05 8:36

Morgen klinkt er weer een 'muziekverzoekprogramma' vanuit de Vloedschuur! Luister mee om 11:00u via Kerkomroep. Naast Margreet en Jaap zijn er 2 gasten; opnieuw Bart Stunnenberg op de fagot en daarnaast Frans Bik, trompettist van Heelsums Harmonie.

Bekijk hier het hele programma.

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 04-05 9:52

Morgen -bevrijdingsdag- klinkt er weer een nieuwe serie prachtige, bemoedigende liederen vanuit de Vloedschuur! Luister mee om 11:00u via Kerkomroep. Jaap speelt op het orgel, Margreet op de tenorsaxofoon, ds. Ella Kamper op de dwarsfluit en Bart Stunnenberg weer op de fagot!

Bekijk hier het hele programma.

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 27-04 11:50

Morgen klinkt er weer een nieuwe serie prachtige, bemoedigende liederen vanuit de Vloedschuur, voor een steeds groeiende luisterschare! Luister mee om 11:00u via Kerkomroep. Jaap speelt op het orgel, Margreet op de tenorsaxofoon, ds. Ella Kamper op de dwarsfluit en Bart Stunnenberg op de fagot!

Bekijk hier het hele programma.

Sla spullen voor de rommelmarkt zelf op | 21-04 10:37

Het ziet er -obv de huidige informatie- naar uit, dat we nog wel even met een 'anderhalvemeter-maatschappij' te maken hebben. Als er één plek is waar die vrijwel niet gehandhaafd kan worden, dan is dat wel bij de rommelmarkt. Onzekerheid over de doorgang, icm de huidige corona-maatregelen, heeft tot gevolg dat de rommelmarktcommissie besloten heeft nog géén spullen in ontvangst te nemen.

Natuurlijk komt de grote inzameling van spullen altijd pas in augustus, maar daarvoor worden er vaak al veel spullen bij een zekere boerderij gebracht. Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan verzoekt de commissie u vriendelijk deze voorlopig zelf op te slaan. (Dat is eigenlijk sowieso de bedoeling! :P)

Rommelmarkt Hervormde Gemeente Heteren

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 20-04 10:56

Morgen klinken er opnieuw prachtige, bemoedigende liederen vanuit de Vloedschuur, voor een steeds grotere luisterschare! Luister mee om 11:00u via Kerkomroep. Jaap speelt op het orgel, Margreet op de tenorsaxofoon en ds. Ella Kamper op de dwarsfluit.

Bekijk hier het hele programma.

Nieuwsbrief Aziz in Ingrid vanuit Spanje | 17-04 14:06

Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus. Het heeft een nog grotere impact op het dagelijks leven dan bij ons. Ook op het leven van familie Zaghzagh-Buijze. Vanuit deze situatie sturen ze hun nieuws- en gebedsbrief.

Klik hier om deze te lezen!

Dag van vasten, gebed en berouw op zaterdag 18 april | 17-04 11:54

Morgen, zaterdag 18 april, organiseert Stichting Op de bres voor Nederland een dag van gebed, vasten en berouw ivm de huidige coronacrisis. Op de bres voor Nederland bidt en stimuleert al meer dan 25 jaar gebed om een terugkeer van Nederland naar God.

"Is dit de tijd dat velen tot bezinning komen en de relatie met God gaan zoeken? Keert Nederland terug naar God? Zijn genade en bescherming zijn nu absoluut nodig!"

De gebedskring doet hier graag aan mee en roept u en jou op ook aan te haken!

Dag van vasten, gebed en berouw

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 13-04 15:29

Morgen klinken er opnieuw prachtige, bemoedigende liederen vanuit de Vloedschuur. Luister mee om 11:00u via Kerkomroep! Naast Jaap op het orgel, speelt Margreet op de tenorsaxofoon en Alette op de sopraansaxofoon.

Bekijk hier het hele programma.

Viering Heilig Avondmaal | 10-04 10:32

Jezus is de goede Herder, Die Zijn leven gaf voor Zijn schapen (Joh. 10:11). Dat herdenken we, op deze Goede Vrijdag, vanavond om 19:30u heel concreet, met de tekenen van brood en wijn, verwijzend naar het lichaam en bloed van Jezus.

Dat herdenken gaat anders dan anders. Lees er hier meer over.

We wensen elkaar een gezegende dienst!

Muzikale bemoediging vanuit de Vloedschuur | 06-04 21:43

Het is de stille week. En die is in veel opzichten ook echt stil. Maar vanuit de Vloedschuur klinken morgen om 11:00u bemoedigende liederen! Luister mee naar deze speciale, wekelijkse uitzendingen via Kerkomroep.

Bekijk hier het hele programma.

Opening De Bron | 01-04 21:46

Winkeltje De Bron is alleen op afspraak geopend. Heeft u iets nodig? Schroom niet en bel Ina even, dan komt zij ernaartoe!

En ja, dit bericht geldt ook nog op 2 april :P.

Algemene update | 31-03 23:14

Vooralsnog zullen er t/m 1 juni geen publieke samenkomsten in de kerk gehouden worden. De ochtenddiensten en de Goede Vrijdag-dienst vullen we komende tijd in zoals de afgelopen twee weken; met een aangepaste, kortere liturgie, live uitgezonden vanuit de kerk. We hopen dat we elkaar blijven ontmoeten in deze virtuele vieringen en bidden dat de Geest de grenzen weg laat vallen en laat voelen één te zijn! De reguliere avonddiensten zijn t/m 1 juni a.s. afgelast.

Voor de belijdende leden willen wij (in navolging van de suggestie van het bestuur van de landelijke kerk) wijzen op de mogelijkheid om, behalve de dienst op Goede Vrijdag te beleven via internet, thuis ook deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Dit kan door van tevoren brood en wijn klaar te zetten, als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus. Als in de kerk brood en wijn gedeeld wordt, kunt u op dat moment het brood en de wijn ook daadwerkelijk nuttigen. We hopen dat we zo de verbondenheid met Christus en elkaar mogen voelen.

In/bij de online diensten wordt vanaf nu één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code (of ga naar collecte.hervormdheteren.nl) en volg de instructies op de betaalpagina. Werkt of lukt dit niet? Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Alvast hartelijk dan voor uw gave!

Start livestreamen online diensten! | 28-03 12:11

Met ingang van morgen streamen we de 'online diensten' -naast Kerkomroep- ook live via YouTube! De diensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams proberen we om 9:55u te starten. We hopen dat u/jij 'erbij' bent!

Meekijken kan op verschillende manieren; vanaf het YouTube-kanaal van de gemeente, via een eventuele Facebookpost, maar ook via de overzichtspagina. Hiervandaan kunt u de streams wekelijks (zolang de coronasituatie het vereist én toestaat) live bekijken. De liturgie voor morgenochtend staat ook op de overzichtspagina.

Het mooiste is als we echt online verbonden zijn in het moment; dat we vanuit vele huiskamers de eenheid als gemeente mogen weten en hopelijk ook voelen. Lukt het precieze moment niet? Dan zijn de uitzendingen op de overzichtspagina of via het YouTube-kanaal terug te kijken. Tevens zijn de uitzendingen te pauzeren, terug te spoelen, etc.

We blijven het gebed voor elkaar benadrukken, juist in deze tijd. Heeft u gebedspunten? Geeft ze door aan dominee of wijkouderling. Dan worden ze 'gewoon' meegenomen in de online diensten.

Themamiddag seniorenpastoraat afgelast | 26-03 22:11

De themamiddag van het seniorenpastoraat die gepland stond voor a.s. maandag, is afgelast.

Elke dag 'kindernevendienst' ;-) | 26-03 12:43

Jammer dat de kerk dicht is hè. En vooral dat er dus ook geen kindernevendienst is.. Gelukkig biedt Matthijs Vlaardingerbroek elke zondag een leuk kinderprogramma aan! Maar daar houdt het niet op; afgelopen maandag startte hij ook de dagelijkse 'Henkie show'!

Elke doordeweekse dag biedt henkieshow.nl een uitgebreid programma met Bijbelverhalen, video's, verwerkingen, spelletjes, goocheltrucjes, liedjes en nog veel meer.. Gratis, online en heel erg leuk; ideaal om vanuit huis te doen. En om zo elke dag op een aantrekkelijke manier met een Bijbelverhaal en het geloof bezig te zijn.

Heb je ook al niet van die uitslaapkinderen? Komt goed uit; het staat elke dag om 7:00u online 8-). En wie die Henkie eigenlijk is? Ga maar snel kijken..

Corona Heteren

Wereldwijd het Onze Vader om 12:00u | 25-03 10:05

Afgelopen zondag riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om vandaag om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen [nog-niet-christenen mogen ook hoor] willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel."

Bid u mee in de lunchpauze?! Wereldwijd verbonden in het gebed wat Jezus ons zelf leerde bidden. Zie ook https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-ondersteunt-oproep-paus-bid-wereldwijd-tegelijkertijd-onze-vader

Drukte bij Kerkomroep | 22-03 12:15

Onze kerk was vrijwel leeg tijdens de eerste 'internetdienst' (alleen de 'noodzakelijke' mensen). Online was het echter ongelofelijk druk in kerkelijk Nederland. Zo druk, dat Kerkomroep het het meest van de tijd het niet trok. Veel mensen kregen helaas timeouts te zien. Heel vervelend. Maar de dienst hééft plaatsgevonden, ís opnomen, ís uitgezonden, én is terug te luisteren! Zowel via Kerkomroep als direct vanaf onze site (rechtsonderaan de beginpagina).

Het is wellicht onwerkelijk om elkaar virtueel te treffen rondom Woord, gebed, muziek en zegen. Maar hopelijk voelt het toch ook enigszins vertrouwd en vooral: verbonden! Met God en elkaar.

Corona Heteren

Pastoraat door dominee | 22-03 12:05

Het reguliere pastoraat door dominee Piksen zal vanaf nu i.p. alleen telefonisch plaatsvinden.

Liturgie zondag 22 maart | 21-03 18:09

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Ps. 84: 5 OB O God die ons ten schilde zijt
 • Lezing: Joh. 6: 4-15
 • Preek / Meditatie
 • Orgelspel: OTH 191 Ik bouw op U
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Gez. 411: 6 Mijn schild ende betrouwen

Wekelijkse online diensten! | 20-03 18:13

Met ingang van komende zondag openen we de deuren digitaal; wekelijks start om 10:00u een uitzending vanuit ónze kerk, via Kerkomroep, zolang als het nodig is. Er is een aangepaste, kortere liturgie, met lezing, overdenking, gebed, orgelspel (of andere muzikale omlijsting), etc.

We benadrukken het gebed voor elkaar, juist in deze tijd. We waren dat al gewend te doen in de kerk, en dat blijven we ook in de online diensten doen. Heeft u gebedspunten? Geeft ze door aan dominee of wijkouderling. Dan worden ze 'gewoon' meegenomen in de online diensten.

Luister mee via Kerkomroep (of gewoon via de kerkomroepontvanger als u die heeft). Later terugluisteren kan natuurlijk ook; de laatstuitgezonden diensten staan altijd op de beginpagina van deze website. We hopen dat u/jij 'erbij' bent! Zegt en deelt het voort.

Corona Heteren

Gebedskring gecanceld | 17-03 15:11

Ook de gebedskring cancelt tot nader order de bijeenkomsten. Juist in deze tijd dat gebed zo extra nodig is, is dat dubbel. Daarom sluit de gebedskring graag aan bij de dag van gebed morgen. Laten we hen daarin volgen. 'Gewoon' vanuit de huis- of werkkamer.

Corona Heteren

Algemene update | 16-03 19:56

Het afgelasten van de zondagse diensten is -in navolging van nieuwe maatregelen en richtlijnen- uitgebreid t/m zondag 5 april. De catechesegroepen, weeksluiting in Liefkenshoek, gesprekskringen en tienerclub komen in de periode t/m maandag 6 april niet meer bij elkaar.

Het bezoekwerk door ouderlingen en overig bezoek wordt stilgelegd. Dominee Piksen zal, naar eigen inschatting en overleg met te bezoeken gemeenteleden, nog wel bezoekwerk blijven doen. Verder is er natuurlijk altijd de mogelijkheid pastorale zaken telefonisch te bespreken.

We hopen en bidden dat we op 12 april sámen het Paasfeest kunnen vieren in de kerk! Concreet meebidden kan natuurlijk elk moment. Maar woensdag is er een speciale dag voor. We wensen elkaar alle goeds, gezondheid, kortom zegen toe!

Catechese afgelast | 15-03 22:39

De catechisaties die nog gepland stonden, gaat niet door. Dit betekent dat afgelopen woensdag dus de laatste avond van dit seizoen was.

Gemeentekoor stopt | 15-03 21:24

De repetities van het gemeentekoor, die nog gepland stonden, gaat niet door. Dit betekent dat het gemeentekoor helaas niet optreedt tijdens de pinksterdienst.

Jongvolwassenenkringavond(en) afgelast | 15-03 14:12

De Jongvolwassenenkring gaat voorlopig niet door.

Geen repetitie(s) gemeentekoor | 15-03 13:17

De repetities van het gemeentekoor gaan vooralsnog niet door.

Ontmoetingskringavond afgelast | 15-03 10:40

De de kringavond van de Ontmoetingskring van a.s. woensdag gaat niet door.

Alternatieve 'kindernevendienst' | 14-03 21:34

Samen met de kinderen thuis? Matthijs Vlaardingerbroek zet op zijn website Creatief Kinderwerk vanaf nu elke week een nieuw kinderprogramma over het leven van Abram!

Corona Heteren

Geen kerkdiensten | 13-03 11:09

In lijn met de maatregelen en adviezen van regering, RIVM en PKN, zullen tot nader order géén kerkdiensten gehouden worden in ons kerkgebouw aan de Kastanjelaan in Heteren. Dit betekent dat er ook geen uitzendingen zijn via Kerkomroep. Dit besluit geldt vooralsnog voor de resterende zondagen in maart.

Voor wat betreft de kringen, catechese en andere bijeenkomsten; ook al mogen deze formeel doorgaan, we raden de leiders hiervan eea goed af te wegen en de richtlijnen en voorschriften goed in de gaten te houden.

 

"Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen."
2 Tessalonicenzen 3:16