Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Corona Courant

Corona Courant Hervormde Gemeente HeterenOnze gemeente bruist van de activiteiten. Normaliter dan. Want de corona-uitbraak trok hier een zware wissel op. Deze pagina geeft een overzicht van de laatste berichten en kennisgevingen hieromtrent, en wordt aangevuld zodra er nieuws te melden is.

Einde coronamaatregelen! | 26-03 16:01

Per 2 april heft onze kerk de laatste coronamaatregelen op. Dit betekent onder andere dat we weer in de dienst en bij de uitgang gaan collecteren, i.p.v. de mandjes achterin de kerk. Een uitzondering is het handen geven bij de ingang van de kerk. U wordt welkom geheten, maar zonder handdruk.

We kijken terug op een bijzondere periode. Dat we de kerk langere tijd niet volledig beschikbaar hebben gehad voor onze gemeenteleden en dat je moest reserveren om naar de kerk te gaan, komt gelukkig niet vaak voor in onze historie. Nu komt er een einde aan de periode van ruim 3 jaar, waarin we als we kerk ons hebben proberen aan te passen aan de pandemie. Fijn dat iedereen, gemeenteleden, gasten en medewerkers, zich hieraan hebben aangepast en hieraan hebben meegewerkt. Dank daarvoor!

Wat statistieken:

 • 1 zondag zonder diensten (15 maart 2020)
 • 1 uitzending enkel via Kerkomroep (22 maart 2020)
 • 119 beelduitzendingen via YouTube (vanaf 29 maart 2020, excl. 2 ‘bonus-uitzendingen’; belijdenisdienst met Pinksteren 2022 en de dienst rond het ambtsjubileum van ds. Van Andel op 26 juni 2022)
 • 4.835 live kijkers*
 • 16.015 kijkers* totaal (live aanwezig en later teruggekeken)
 • 5 bezinningsbijeenkomsten via YouTube (Stille Week 2021)
 • 356 kijkers* voor de online bijeenkomsten van Stille Week 2021
 • 37 ochtenddiensten zonder bezoekers
 • 57 avonddiensten afgelast
 • 70 ochtenddiensten waarvoor aanmelden verplicht was
 • 1.258 aanmeldingen voor de ochtenddiensten
 • 519 geslaagde, online collectebijdragen via collecte.hervormdheteren.nl
 • 112 Corona Courant-berichten alhier

* NB: wat YouTube een kijker noemt, kon staan voor iemand alleen, maar ook voor een gezin van 6 personen. Voor de schatting van het aantal ‘aanwezigen’ in een online dienst hanteerden we daarom een behouden vermenigvuldigingsfactor van 2,5. Zo gerekend had de best bezochte online dienst 158 bezoekers.

Dit 112e bericht is hopelijk het laatste van dit speciale overzicht met coronagerelateerde informatie omtrent onze gemeente en alle activiteiten. Verder; de streamcomputers stonden nog altijd op standby, mocht het nodig zijn om op korte termijn een livestream te verzorgen. Deze zullen binnenkort, samen met alle bekabeling, ook opgeruimd worden. Corona, da's war einmal.

Het is mooi en bijzonder om te constateren dat God ook in en door de woelige coronatijden het schip van onze gemeente op koers hield. Ja, het hobbelde, het klotste, het leek soms alle kanten op te gaan. Sommigen werden zeeziek. Bij anderen bracht God bijzondere stuurmanskunsten 'boven water'. Er stapten zelfs nieuwe mensen aan boord. Nu liggen de coronagolven achter ons. Liggen we in dat opzicht in beschutte wateren. Mogen we dankbaar constateren dat God ons beschermd heeft voor al teveel averij. Hij houdt Zijn kerk in stand. Geloofd en geprezen zij Zijn Naam!

Popupkoffie - Hervormde Gemeente Heteren
Een gezellig koffiemoment buiten; da's wel een prachtig restant uit coronatijd!

Versoepeling bij Heilig Avondmaal-viering | 10-06 23:45

Zondag 19 juni hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Daarbij golden ook het e.e.a. aan coronamaatregelen. Zo bleven we op dezelfde plaats in de kerk zitten, waar brood en wijn werden aangereikt. Dat verandert nu; wanneer we de uitnodiging aannemen om bij Jezus aan tafel te komen, mogen we ook weer daadwerkelijk naar voren komen. Om plaats te nemen aan tafel zelf, of de paar banken er direct achter.

Uit hygiëneoverwegingen delen we de avondmaalsbeker nog niet rond, maar gebruiken we voorlopig nog de inmiddels bekende minibekertjes. Wat ook nog zo blijft: dat het kerkenraadslid dat u een goede dienst wenst, dat ondersteunt met een vriendelijke buiging danwel een knikje, in plaats van een hand. De strekking blijft onverminderd: u en jij zijn van harte welkom in de kerk!

Nog meer terug naar 'het oude normaal' | 18-04 20:11

Gisteren, eerste paasdag, werd er al een coronamaatregel afgeschaft; na 119 beelduitzendingen deed de streamcomputer voorlopig voor de laatste keer dienst. In het kielzog daarvan laten we de coronateugels verder vieren.

Zoals het er nu naar uitziet, betekent dit m.i.v. zondag 24 april praktisch het volgende:

 • de kinderen komen na de kindernevendienst (KND) weer terug in de kerk
 • de kinderen mogen weer naar voren tijdens een kindermoment met de voorganger
 • het anderhalvemetergedeelte blijft vooralsnog bestaan, maar het aantal banken gaat terug naar 1 (alleen de voorste bank, met daarachter een 'bufferbank' om de 1,5m te waarborgen)
 • we hervatten de welkomstdienst door kerkenraadsleden (voor de dienst), hierbij geven we in de regel echter nog geen handen
 • we verlaten de kerk weer zoals voor de coronatijd (en dus niet meer per segment A t/m E)
 • muzikale begeleiding kan evt. weer middels piano en (blaas)instrumenten plaatsvinden
 • we hopen elkaar op de eerste zondag van de maand na de ochtenddienst weer te ontmoeten bij het koffiedrinken (of iets anders); de eerstvolgende keer is dus op zondag 1 mei
 • het collecteren blijft nog wel even hoe het is; middels de collectemandjes in de hal van de kerk (online geven kan natuurlijk ook nog steeds)

Het was even bijzonder als fijn om gisteren met zovelen samen te zijn in de kerk, om elkaar te begroeten met de paasgroet: de Heer is waarlijk opgestaan! Dank dat u en jij er waren! Het voelt weer steeds meer zoals 'vroeger'. Met bovenstaande aanpassingen zetten we weer een grote stap richting gemeentezijn-pré-12-maart-2020. We hopen dat u en jij er blij mee zijn. We hopen dat we allemaal onze plek in de gemeente -in de kerk en op andere plaatsen- weer innemen. "Voor het eerst of opnieuw", zoals dat -in een andere context- wel eens geplacht wordt te zeggen. Dank aan de opgestane Heer en Koning van de kerk, dat Hij ook onze gemeente grotendeels bij elkaar gehouden heeft in de afgelopen, zorgelijke jaren! Dank aan u en jou, voor alle betoonde medewerking en flexibiliteit!

Het einde van de livestreams nadert | 08-04 14:49

Toch maar vast wat proberen met YouTube. Her en der wat spullen uit de kast trekken. Wat benodigdheden aanschaffen. Computertje ervoor inrichten. Wat aan elkaar knopen. Formatje bedenken. Testen. Testen. Nog wat testen. Gewoon, even voor tijdelijk. Ja, zo ging dat, tweede helft maart 2020.

Tijdelijk is het. Alleen was die tijd langer dan we op voorhand dachten. Maar inmiddels -116 uitzendingen, 16.525 weergaven en 14.636,25 uur kijktijd verder- komt het einde van de livestreams via YouTube in zicht. Zoals het er nu naar uitziet, gaat voorlopig ('voorbehoudelijk' formuleren hebben we wel geleerd) de laatste uitzending via YouTube live op paasochtend, 17 april a.s. Het plan is om ook een derde (in 'coronatijd') Goede Vrijdag-dienst uit te zenden.

De probleem-/taakstelling waarvoor de livestreams via YouTube destijds zijn opgezet, was: mensen die door corona -in de breedste zin van het woord- niet naar de kerk kunnen komen, de mogelijkheid bieden de dienst thuis op hetzelfde moment zo goed en representatief mogelijk mee te maken, en hen daar redelijkerwijs zo goed mogelijk op betrekken; met beeld, wat omlijsting en wat begeleidende teksten.

Die taakstelling is bíjna vervuld. Na de laatste lockdown, staan de kerkdeuren sinds 23 januari jl. weer open. Steeds zochten we naar een zo veilig mogelijke setting voor de bezoekers. Steeds liepen we iets vertraagd achter de maatschappelijke versoepelingen aan. Om zo extra veiligheid in te bouwen. Om verantwoord om te gaan met de extra vrijheden. Om mensen die twijfelden niet af te stoten, maar aan te trekken.

Inmiddels is de maatschappij bijna helemaal 'los'. Daarom versoepelden we in onze gemeente ook. Daarom versoepelen we binnenkort nog verder (daarover later meer). Bij al dit afschalen past het om ook de livestreamcomputer aan een (stevige) wilg te hangen.

Maar eerst leven we nog toe naar Pasen; offline in de kerk en eventueel online, vanuit eigen huiskamer. Vieren we Palmpasen. Vieren we het Heilig Avondmaal. Vieren we samen het immens grote wonder van Pasen. Een nieuw begin, in vele opzichten. Want daarna hopen we elkaar -met nog meer- weer te ontmoeten aan die gezamenlijke huiskamer, aan de Kastanjelaan. Welkom!

Laatste livestream via YouTube - Hervormde Gemeente Heteren

Herstart weeksluiting Liefkenshoek | 11-03 12:16

Met ingang van vrijdag 18 maart starten de weeksluitingen weer! Samen op een bezinnende manier de week afsluiten en het weekend beginnen; bewoners van Liefkenshoek en De Rauwendaal zijn hiervoor weer van harte welkom.

Hier blijft het helaas nog wel even bij; bezoekers van 'buiten' moeten nog even geduld hebben, tot ook die beperking opgeheven is.

De kerkauto gaat weer rijden | 28-02 15:49

Alles gaat langzaam terug naar wat het voor 'corona' was. Zo ook de kerkauto; deze is weer -op afroep- beschikbaar voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Geef dit dan graag ruim op tijd aan bij de betreffende kerkautocoureur. Het rooster hiervan komt vanaf deze week weer in het kerkblad.

Kerkauto - Hervormde Gemeente Heteren

Een stevige wind door de maatregelen! | 19-02 12:03

Er waait deze week een stevige wind. Oók door de coronamaatregelen. Afgelopen persconferentie bleek dat de bezem door de meeste voorschriften gaat. Deze week is het eea uitgewerkt voor de verschillende kerken en de onze in het bijzonder. Bij dezen!

Morgen, 20 februari, blijft alles nog even zoals het is. Dat betekent: mondkapjes bij verplaatsingen, 1,5m afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren, etc.

Met ingang van 27 februari laten we ook in onze gemeente veel maatregelen varen. Zoals het er nu naar uitziet, betekent dit praktisch het volgende:

 • de anderhalvemetermaatregel vervalt voor het grootste gedeelte van de kerk en voor de Vluchtheuvel
 • de voorste banken reserveren we voor mensen, die veiligheidshalve graag 1,5m afstand willen blijven houden
 • aanmelden voor de ochtenddienst is niet meer nodig
 • het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen is niet meer verplicht (maar blijf dit zeker doen als u zich daar prettiger en veiliger bij voelt)
 • we blijven ventileren, er zal dus een briesje blijven onder de diensten; dat doet de koster niet voor de lol, maar voor een zo veilig mogelijk klimaat voor ons allemaal in de kerk (dit heeft bewezen effect en wordt na elke dienst gemonitord)
 • de looproutes blijven behouden; mensen op plaats A1 verlaten de kerk dus als eerste en van de begane grond de bezoekers op D13 het laatste, daarna mensen op de galerij (segment E)
 • we blijven zingen; dit wordt nog verder uitgewerkt en kan bijvoorbeeld afhangen van het aantal aanwezigen in de kerk
 • we blijven de ochtenddiensten nog even uitzenden via YouTube, dit zal over niet al te lange tijd wel eindigen (Kerkomroep blijft vanzelfsprekend actief)
 • de beperking op de thuis te ontvangen hoeveelheid mensen vervalt; dit maakt het mogelijk om weer naar hartelust thuis kring te houden!

Deze versoepelingen voelen ergens best 'stormachtig'. We hebben de afgelopen 2 jaar altijd aan de voorzichtige en beschermende kant gezeten. Het is dus best spannend wanneer we de maatschappelijke lijn volgen, om zo stevig te versoepelen. Tegelijk klonk in het openbare leven de roep steeds luider, dat dit is waar we aan toen zijn. En wij als gemeente als het goed is ook. Want vaak is het besproken en geschreven: we zien uit naar het moment dat we allemaal weer naar de kerk en Vluchtheuvel kunnen komen, zonder beperkingen! Die tijd lijkt bijna daar. We hopen elkaar dan ook weer vaker en meer te ontmoeten. Daarbij blijven we alert; zodra zaken of ontwikkelen om ingrijpen of bijsturen vragen, dan trachten we daar zo snel mogelijk op in te spelen.

We wensen elkaar alle goeds in deze straks nieuwe werkelijkheid! In de afhankelijkheid en onder de zegen van onze God. Hij maakt ons één, en Hij brengt ons hopelijk steeds meer letterlijk te samen!

De kerkdeuren gaan verder open! | 28-01 17:23

Dinsdagavond was er weer een persconferentie. De boodschap was duidelijk: ondanks het hoge aantal positieve tests elke dag, gaat de maatschappij verder open. Deze versoepelingen werken ook door in de mogelijkheden voor ons als gemeente.

Het maximumaantal bezoekers stond op 50 per dienst. Deze harde bovengrens gaat eraf. M.i.v. zondag wordt het aantal bezoekers begrensd door hoeveel mensen/gezinnen er op 1,5m kunnen plaatsnemen (1,5m tussen mensen die niet tot hetzelfde huisgezin behoren dus). De kans dat er plaats voor u en jou is, wordt zo alleen maar groter. Maak er gebruik van!

De volgende maatregelen blijven 'gewoon' gelden:

 • mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen
 • verplicht aanmelden voor de ochtenddienst (voor de avonddienst geldt dit niet)
 • plaatstoewijzing voor optimale spreiding en een eerlijke verdeling
 • thuisblijven bij coronagerelateerde klachten
 • kerk verlaten op bankrij/-nummer; dus plaats A1 als eerste en plaats D13 als laatste

De Bron weer open op vrijdagavond | 24-01 10:37

Nadat De Bron een poosje gesloten was (niet-essentiële winkel), is het vanaf nu weer wekelijks geopend op vrijdagavond van 18:30-20:00u!

De kerkdeuren gaan weer open! | 18-01 23:44

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Per zaterdag jl. is er voorzichtig eea versoepeld. Wat dit voor onze gemeente zou betekenen, was toen nog niet goed te overzien. Daarom bleef het zondag nog even zoals het was. Inmiddels is er meer duidelijkheid!

Vandaag brachten het samenwerkingsverband van kerken (CIO) - en meer specifiek de PKN - nieuwe adviezen uit. Vanavond zijn deze door het coronateam vertaald naar onze gemeentepraktijk. Het belangrijkste: kerkbezoek is weer mogelijk!

Met ingang van zondag 23 januari a.s.:

 • bent u en ben jij weer van harte welkom in de diensten; ja meervoud, want we starten de avonddiensten weer op!
 • is aanmelden voor de ochtenddienst weer verplicht, voor de avonddienst is dat niet nodig
 • geldt voor beide diensten een maximum van 50 bezoekers per dienst
 • zijn mondkapjes weer verplicht bij verplaatsingen
 • zingen we wel, maar ingetogen
 • start ook de kindernevendienst (KND) weer! We volgen het 'oude' rooster; wekelijks KND, met uitzondering van de gezinsdiensten op de 1e zondag van de maand. Extra welkom aan de kinderen!

We zijn blij dat de mogelijkheid er weer is om elkaar in de kerk te zien. Maak er -als uw situatie het toelaat- gebruik van, en meld u snel aan!

De volgende persconferentie staat alweer om de hoek: dinsdagavond 25 januari. Er is kans dat er dan weer aanpassingen aan het coronabeleid komen. Als dit ook impact heeft op onze gemeente, volgen de uitwerkingen zsm hier, in de Corona Courant.

Het blijft nog even zoals het is.. | 14-01 15:58

Langzaam lekken er aangepaste maatregelen uit. De precieze aanpassingen aan het huidige beleid zullen echter pas vanavond duidelijk worden. Dat is opnieuw erg kort voor de zondag, helemaal voor een ochtenddienst waarvan normaliter de aanmeldingstermijn afloopt op de vrijdagavond ervoor. Het geheel overziende, heeft het coronateam daarom voorgesteld om voor deze a.s. zondag 16 januari, de huidige situatie voor onze gemeente nog te continuëren. Het moderamen neemt dit over.

Praktisch betekent dit:

 • zondagochtend a.s. nog geen bezoekers in de kerk
 • zondagavond a.s. nog geen dienst

De komende week beraadt het coronateam zich verder. Dan zullen er vermoedelijk ook nieuwe adviezen en aanwijzingen liggen vanuit de landelijke kerk(en).

Wat was het mooi geweest om een afscheids- en bevestigingsdienst te hebben in een volle kerk. Waarna we allemaal over het podium konden lopen om vertrekkende, nieuwe en blijvende broeders de hand te drukken. Je zou bijna vergeten hoe dat ook alweer was.. Echter; een kaartje met goede wensen komt nu extra mooi over!

De deuren gaan weer dicht, behalve met Kerst | 21-12 14:32

Sinds dit weekend hebben we te maken met een verzwaarde lockdown. Dit vergt opnieuw aanpassingen aan het coronabeleid in onze gemeente. We zouden melden als er meer bekend zou zijn. Dat is er nu.

Om met de digitale deur in huis te vallen: de kerk gaat dicht voor bezoekers. Dit betekent dat we de diensten weer puur online houden. Dit geldt i.p. t/m zondag 9 januari 2022. Tenzij nieuwe persconferenties en/of maatregelen aanleiding geven dit eerder te herzien of juist te verlengen.

Maar, de uitzondering op deze nieuwe regel is: eerste kerstdag! We hopen de kerstdienst op zaterdagmorgen én het kinderkerstfeest op zaterdagmiddag (vervroegd naar 15:30u ivm 17:00u-maatregelen) wel met bezoekers te houden. De adviezen bieden hiervoor enige ruimte. Het geeft ons wel des te meer verantwoordelijkheid om de diensten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Bovenop de bestaande regels, geldt daarom een harde bovengrens van 50 bezoekers voor beide vieringen. Het kinderkerstfeest was altijd vrij interactief, met allerlei actoren. Dat is het eigenlijk nog steeds. Maar door slimme en creatieve oplossingen van de organisatie, blijven de kinderen de hele dienst bij hun ouders in de veilige gezinsbubbel zitten. Het verlaten van de kerk en het kerkterrein zal ook strikt per gezin gebeuren, nog gedoseerder dan 'normaal'.

Voor beide kerstvieringen geldt dat aanmelden verplicht is. Normaal gelden er nooit prioriteiten; iedereen maakt evenveel kans op een plaats. Bij het kinderkerstfeest maken we één keer een uitzondering: gezinnen met kinderen hebben dan voorrang.

Het kinderkerstfeest wordt wel via Kerkomroep uitgezonden, maar niet via YouTube. De overige diensten de komende tijd -eerste kerstdag 's ochtends, tweede kerstdag 's ochtends, nieuwjaarsdag 's ochtends, 2 en 9 januari 's ochtends- worden wel gelivestreamd. (De avonddiensten zijn nog steeds afgelast.)

Het tweede kerstfeest en de tweede jaarwisseling (en de zondagen erna) in een qua omstandigheden nog donkerder tijd. We hopen en bidden dat het Licht dan juist extra zal stralen. 'Uit de hoge', en door ons heen; laten we proberen voor elkaar -en de mensen om ons heen- lichtdragers te zijn! Een gezegend Kerstfeest, en de vrede van het Kerstkindje voor de komende tijd, waarin we elkaar fysiek niet zien.

Licht en lichtdragers - Hervormde Gemeente Heteren

Nav de persconferentie | 18-12 20:41

Vanavond was er opnieuw een persconferentie. Daaruit bleek dat de regels flink verder worden aangescherpt. De dienst van morgenochtend gaat (nog) wel door.

We weten nog niet hoe de nieuwe coronasituatie zich daarna vertaalt naar de praktijk van onze gemeente. Hier overleggen we komende week verder over. Zodra er meer bekend is, wordt dit hier gemeld!

Het lijkt alsof de tijd weer een stukje donkerder is geworden. Toch is het morgen al de vierde adventszondag. Het Licht is nabij! We wensen elkaar alle goeds in deze nu extra vreemde tijden!

Avonddiensten t/m zondag 9 januari afgelast | 15-12 10:09

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond j.l. heeft het coronateam het moderamen geadviseerd om de avonddiensten tot en met 9 januari af te gelasten. Dit betreft dus ook de kerstavonddienst en de oudejaarsdienst! Het moderamen heeft hiermee ingestemd en daarmee volgen wij het overheidsadvies.

De overige maatregelen blijven zoals ze waren, o.a. het inschrijven voor een ochtenddienst en het ingetogen zingen tijdens de dienst.

Het kinderkerstfeest op eerste kerstdag gaat gelukkig wel door! Het begint ivm de 'avondlockdown' wel een halfuurtje eerder: 15:30u. Welkom!

Avonddiensten afgelast | 30-11 21:21

De dienst van afgelopen zondagavond vond plaats zonder bezoekers. Dit had de kerkenraad zaterdagmiddag met spoed besloten. Bij de aankondiging hiervan, werd reeds aangegeven dat deze week verder beraad omtrent de avonddiensten in deze 'avondlockdownperiode' zou volgen. Dit is inmiddels geweest.

Het moderamen heeft alles op een rij gezet (meningen en argumenten) en kiest ervoor om de komende avonddiensten af te gelasten. Dit zolang we als gemeente i.p. niet na 17:00u uur mogen samenkomen. Een lastige en nare keuze, maar alles overwegende, menen we toch dat dit de juiste weg is.

We hopen dat we samen een waardige en waardevólle alternatieve besteding van de komende zondagavonden kunnen vinden. Heeft u in de afgelopen periode een ochtenddienst gemist? Of een bepaalde dienst nog eens meemaken? Kijk gerust rond op de eerdere livestreams/beelduitzendingen op ons YouTube-kanaal.

We wensen elkaar het allerbeste in deze opnieuw weer (extra) vreemde tijd. Oftewel Gods zegen, vrede en nabijheid!

Openingstijden De Bron aangepast | 29-11 8:23

I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen, en dan vooral wat effectief een 'avondlockdown' is, verschuift de openingstijd van De Bron van vrijdagavond naar zaterdagochtend 10:30-12:00u. Dit geldt i.i.g. voor 4, 11 en 18 december.

Het is ook mogelijk om op andere momenten De Bron op afspraak te bezoeken. Neem hiervoor contact op met Dik V.

Tienerclub afgelast | 28-11 17:19

Ook de tienerclubavond van a.s. vrijdag 10 december is helaas afgelast.

A.s. catechisaties afgelast | 28-11 11:43

De catechisaties van deze week -en daarmee voor de rest van het jaar- komen te vervallen. Dat betekent dat de eerstvolgende bijeenkomsten op 11 en 12 januari zijn.

Avonddienst(en) zonder bezoekers | 27-11 23:59

De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor wat effectief een 'avondlockdown' is. Deze nieuwe werkelijkheid heeft ook consequenties voor onze praktijk van de kerkdiensten.

Voor de ochtenddiensten blijft voorlopig alles zoals het de laatste weken was (strikt 1,5m afstand tussen bezoekers die niet tot hetzelfde huisgezin behoren, mondkapjes tijdens verplaatsingen, ingetogen zingen, etc.).

De avonddiensten houden we m.i.v. vanavond zónder bezoekers. U en jij worden van harte uitgenodigd bij de dienst te zijn via Kerkomroep. In de komende tijd beraadt de kerkenraad zich verder op de invulling van de rest van deze lockdownperiode.

Het regent afgelastingen.. | 22-11 09:43

De kringavond van de GemeenteGroeiGroep van vanavond, de aankomende koffieochtend van 8 december en de oliebollenactie van 2021; ze moeten helaas ook allemaal het veld ruimen door de huidige coronasituatie.

Ontmoetingskring en tienerclub afgelast | 16-11 17:59

De huidige coronapiek eist helaas nog meer 'slachtoffers'; ook de aanstaande ontmoetingskringavond van woensdag 17 november en de tienerclubavond van vrijdag 19 november moeten helaas worden afgelast.

Het hoofd zegt dat we dergelijke besluiten moeten nemen. Maar in het hart doet het pijn. We hopen dat we ook deze piek weer snel achter ons kunnen laten. Zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten op op kring en club!

Gemeenteavond uitgesteld | 13-11 11:59

Voor aanstaande dinsdagavond 16 november stond de gemeenteavond omtrent twee belangrijke beleidsstukken gepland. De geïntensiveerde corona-situatie noodzaakt ons redelijkerwijs deze avond -voor dat moment- af te gelasten.

Op een nader te bepalen moment, halen we deze natuurlijk wel in! We hopen elkaar dan in extra grote getale te ontmoeten en te spreken.

We wensen elkaar alle goeds en Gods nabijheid in deze (extra) vreemde tijd!

Nieuwe maatregelen omtrent de diensten | 05-11 11:19

Morgen gaan er in de samenleving weer nieuwe coronamaatregelen in. Mondkapjes komen prominenter in beeld, adviezen worden dringender. Dit heeft ook z'n weerslag op onze gemeentelijke samenkomsten. Hierin dragen we de verantwoordelijkheid om elkaar een zo veilig mogelijke omgeving te bieden, waar we God en elkaar kunnen ontmoeten. Voor mensen die wat vrijer in de coronasituatie staan, als mensen die zich (ernstige) zorgen maken.

Concreet heeft dit de volgende uitwerking voor onze gemeente, met ingang van a.s. zondagochtend 7 november:

 • We gaan weer mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Gelieve deze op te zetten voordat u de kerk betreedt en op te houden tot u op de aangewezen plaats zit, en deze bij alle verdere verplaatsingen te dragen (dus bij het verlaten van de kerk na de dienst, en alle verplaatsingen ín de dienst door 'medewerkers').
 • De laatste weken was het stréven om 1,5m afstand tussen personen/gezinnen aan te houden. De vrijblijvendheid gaat hieraf; 1,5m wordt weer de régel. De kans onstaat dus weer dat niet iedereen -volgens deze regels- in de kerk gaat passen. Vooraf opgeven blijft dus ook essentieel; om teleurstelling bij de deur te voorkomen, maar vooral om vooraf zorgvuldig, zoveel mogelijk mensen, zo gespreid mogelijk te kunnen inplannen.
 • Indien mogelijk proberen we te blijven zingen in de dienst. Mochten de aantallen in de kerk te groot worden, of de situatie veranderen, dan kan dit per dienst worden aangepast door bijvoorbeeld alleen na de preek weer te zingen, al dan niet ingetogen.

NB 1: met betrekking tot het gebruik van de Vluchtheuvel, de oppas- en kindernevendienst blijven de maatregelen zoals ze waren.

NB 2: wie de diensten bezoekt, merkt dat de buitendeur op een ruime kier blijft staan. Dit levert iets extra omgevingsgeluid en flink wat tocht op. Dit doet de koster dus niet voor de lol. Die tocht voelt met dalende buitentemperaturen niet prettig, maar is in dit geval toch heel erg wenselijk: het draagt namelijk bij aan de essentiële ventilatie. Doordat de luchtkokers in het dak openstaan, creëren we trek, waarmee mogelijk rondzwevende virusdeeltjes (in aerosolen) zsm afgevoerd worden. Zoals met veel beperkende maatregelen kost dit wat (in dit geval 'comfort'), maar het dient het dus wel nadrukkelijk ergens toe. We hopen op uw begrip hieromtrent.

Wekelijks kindernevendienst vanaf november | 03-11 10:39

De afgelopen maanden hebben we kindernevendienst gehouden op de tweede en vierde zondag van de maand. Vanaf november komt daar verandering in. Dan gaan we terug naar ons 'oude' rooster.

Dat wil zeggen dat we weer wekelijks kindernevendienst houden, met uitzondering van de eerste zondag van de maand (gezinszondag). Tot het eind van het jaar hebben we dan kindernevendienst op 14 nov., 21 nov., 28 nov. (eerste Advent), 12 dec. en 19 dec. De kindernevendienst op 26 december vervalt.

Niet alleen de frequentie verandert. Ook vindt kindernevendienst voor de jongste groep vanaf november weer plaats in de consistorie.

De kinderen komen voorlopig nog niet tijdens de dienst terug in de kerk. De ouders kunnen de kinderen na afloop van de kerkdienst ophalen bij de uitgang van de kerk (jongste groep) of bij de Vluchtheuvel (oudste groep).

Update livestreams via YouTube | 15-10 19:23

Sinds 3 oktober kondigden we aan dat de diensten in íeder geval nog in oktober uitgezonden worden via YouTube. Dit houdt een deur open, maar suggereert ook dat ze daarna zouden kunnen stoppen.

Gisteravond heeft de kerkenraad besloten -tot nader order- toch door te gaan met de livestream, dus ook ná 31 oktober*. We kleden ze dan wel iets uit; de Bijbel- en liedteksten verdwijnen uit het beeld. Gedurende de dienst zal constant het standaard camerabeeld uitgezonden worden.

Lees hier het hele bericht!

Gebedskring en Ontmoetingskring weer op stoom, welkom! | 12-10 15:53

Gebedskring start weer met vaste regelmaat

De gebedskring is in de afgelopen coronaperiode nooit echt lang onderbroken geweest. We bleven elkaar informeel opzoeken om samen te bidden, zodra de maatregelen het toelieten. Maar vanaf deze maand gaat er weer vaste regel-maat in komen. Namelijk elke 1e en 3e donderdag van de maand. De eerstvolgende keer is dus 21 oktober. We komen samen aan de Vicarie, van 19:15u-20:00u. Wees welkom!

Ontmoetingskring idem dito

Eindelijk.. op 5 oktober was het eindelijk weer zo ver. Na anderhalf jaar zijn we écht weer gestart met de Ontmoetingskring. Natuurlijk zijn er een aantal online kringavonden geweest, maar fysiek elkaar ontmoeten is toch heel wat prettiger. Nog wel rekening houdend met wat afstand tussen de stoelen, hebben we weer gezellig bijgepraat en goede gesprekken gehad. We willen ook u/jou graag ontmoeten! We hebben alvast wat data voor in de agenda vastgelegd: 27 oktober (Steenovenlaan), 17 november, 8 december en 12 januari 2022. De kringavonden beginnen om 19:30u.

Gebedskring en Ontmoetingskring weer op stoom - Hervormde Gemeente Heteren

Versoepelingen in onze gemeente! | 24-09 19:59

Het coronateam heeft erover nagedacht, er worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten; *

Kerk ochtenddienst (vanaf zondag 3 oktober)

 • Opgeven ochtenddienst blijft bestaan (u krijgt plaats toegewezen)
 • Meer bezoekers welkom, zo gespreid mogelijk
 • Gehele dienst zingen (mits goede spreiding)

Kerk avonddienst

 • Inloop, u krijgt plaats toegewezen
 • Gehele dienst zingen

Oppas en kindernevendienst (KND)

 • Grotere frequentie van het samenzijn is mogelijk, in overleg met KND-kerngroep en oppasleiding

Gebruik Vluchtheuvel

 • Meer mensen welkom, afstand houden blijft
 • Gebruik door catechese, kringen, clubs e.d. is dus mogelijk

Het blijft opletten; meer mensen in de kerk, zingen, et cetera. Maar we houden vinger aan de pols en passen het voorstel aan indien mogelijk. We willen een veilig samenzijn creëren, maar wel op gepaste afstand.

* Alles onder voorbehoud

Bloembezorging weer van start! | 06-09 16:31

A.s. weekend is het startweekend. Dan trappen we samen het nieuwe seizoen af. Maar er start nog meer; de zondagse bloembezorging! Daarmee tonen en onderstrepen we als gemeente heel concreet ons medeleven aan mensen die dat extra nodig hebben.

We zijn blij dat we na anderhalf jaar weer op die manier naar elkaar om kunnen zien. Dank aan diegenen die de bezorging op zich nemen, en dit coördineren!

Bloembezorging Hervormde Gemeente Heteren

Camera aan de zijlijn | 24-07 12:32

M.i.v. morgen zal het livestreambeeld er anders uit zien. Het gebeurt gelukkig steeds vaker dat de voorste banken bezet zijn. Plaatsen waarbij bezoekers in beeld zitten. Om dit te verminderen en de privacy beter te waarborgen, verhuist de camera naar de zijkant.

Tegelijk vormt dat ook een stille hint; de beelduitzendingen gaan hopelijk meer en meer een rol aan de zijlijn vervullen. De nieuwe camerapositie onderstreept dat. Voorlopig blijven we overigens nog gewoon uitzenden. Wel bent u extra welkom in de kerk, wanneer uw situatie dit tenminste toelaat.

Tot morgen in de dienst, offline op de kerkbank, of online vanaf de eigen hoekbank!

Camerapositie Hervormde Gemeente Heteren

Verdere versoepelingen | 02-07 22:01

Na -hieronder genoemd- beraad, versoepelen we ook in onze gemeente zondag verder;

 • Het gebruik van mondkampjes is niet langer verplicht bij verplaatsingen in en om de kerk (voelt u zich prettiger door wel een mondkapje te dragen, laat u zich hier dan zeker niet door weerhouden!)
 • Naast de slotzang, zingen we ook het lied na de preek hardop (maar ingetogen/op 'praatniveau') samen. De liederen die we samen zingen, zijn niet langer beperkt tot 2 coupletten.

Van harte welkom om er weer bij te zijn ('s ochtends na aanmelding)!

Deur nog een klein stukje verder open | 26-06 09:21

M.i.v. vandaag versoepelt Nederland verder. "Het gaat wel erg hard", is deze dagen een veelgehoorde opmerking. Als kerkenraad dragen we verantwoordelijkheid voor de diensten in de meest brede zin van het woord. Daarom gaan we ook met maatregelen en het loslaten hiervan zorgvuldig en voorzichtig om.

Een paar zaken zijn nog in beraad. Wat m.i.v. morgen wel verandert: er geldt qua bezoekers geen hard maximumaantal meer, maar de hoeveelheid bezoekers wordt begrensd door hoeveel mensen/gezinnen er op 1,5m kunnen plaatsnemen. Is de bezetting ideaal (in het middenvak enkel gezinnen met 6 personen en in de zijbankjes telkens 2), dan komt dat voor ons neer op maximaal 66 bezoekers. Slecht 10% meer dan het huidige maximum, maar toch. Maak er gebruik van! Let wel: aanmelden voor de ochtenddiensten blijft vooralsnog verplicht.

Wat in ieder geval deze zondag nog niet verandert: we dragen nog gewoon mondkapjes tot we op onze plaats zitten, en vanaf het moment dat we deze verlaten. Ook zingen we alleen het slotlied hardop (maar ingetogen) mee. Zodra er meer nieuws is, leest u het hier!

Kinderoppas weer van start! | 22-06 10:16

Nu er door de versoepelingen weer meer mensen in de kerk mogen komen, wordt de behoefte aan oppas ook weer groter. Na overleg is besloten dat er in juli en augustus oppas is op de zondagen dat er geen kindernevendienst is. Het gaat dan om de volgende data: 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus en 29 augustus.

De kinderen kunnen gebracht worden in de benedenzaal door één ouder. Als alle kinderen er zijn, gaan we naar boven. Vlak voor het einde van de dienst gaan we naar beneden zodat de ouders daar hun kind(eren) op kunnen halen. Op deze manier zijn er zo min mogelijk bewegingen in de Vluchtheuvel.

De deur (en mond) gaat verder open! | 10-06 22:11

Recent zijn er diverse versoepelingen doorgevoerd in de coronavoorschriften en -maatregelen. CIO en PKN hebben deze verwerkt in adviezen aan hun leden, waaronder wij. Ons coronateam heeft op grond hiervan de kerkenraad geadviseerd hoe eea te interpreteren en toe te passen in onze gemeentelijke situatie. Vanavond heeft de kerkenraad hierover gesproken en onderstaande besloten.

M.i.v. a.s. zondag 13 juni:

 • gaat het maximaal toegestane aantal bezoekers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) omhoog van 30 naar 60. Dus meldt u met een gerust hart aan (dat kon sowieso al, maar nu is de kans dat u welkom bent nog groter!).
 • gaan we weer zíngen! Het is misschien wel de meest besproken beperking. En nog steeds blijft het beperkt: we zingen maximaal 2 coupletten van het slotlied hardop. En voor dat hardop geldt: ingetogen; niet uit volle borst, maar op 'praatniveau' (niet harder dan dat we normaal praten). De keuze voor het slótlied heeft te maken met de virusverspreiding; door het naar het einde van de dienst te schuiven (waarna gelijk maximaal geventileerd wordt) het risico op het in aanraking komen met besmette aerosolen geminimaliseerd.

M.i.v. de volgende kerkenraadsvergadering hoopt de kerkenraad weer plaats te nemen in de Vluchtheuvel (zittend op ruime afstand van elkaar, maximaal 12 mensen). Eens zien of we die nog kunnen vinden.

De ochtenddiensten blijven voorlopig nog gewoon uitgezonden worden via YouTube en Kerkomroep, de avonddiensten alleen via Kerkomroep. En aanmelden voor de ochtenddienst blijft dus vooralsnog verplicht.

Uitwerking versoepelingen | 08-06 12:42

Er wordt steeds minder gedacht in beperkingen en steeds meer in en mogelijkheden. Afgelopen weekend zijn er nieuwe versoepelingen ingegaan. Hiervanuit kan ook een vertaalslag naar de kerkelijke gemeentes worden gemaakt. Die zijn het coronateam en de kerkenraad deze week aan het maken. In kleine stapjes en met grote voorzichtigheid. Later deze week hopen we meer concrete informatie te kunnen verstrekken.

Tot rommelmarkt 2021 2022 | 06-06 22:31

De kogel is over het kerkplein; door rommelmarkt 2021 gaat ook een streep..

Het is an sich niet onmogelijk of verboden om een evenement te organiseren. Het vereist wel een gedetailleerd COVID-19-plan. Dit moet garanties geven dat en hoe we de voorschriften en richtlijnen van de GGD GHOR en RIVM uitwerken en aanhouden.

Als commissie onderzochten we hoe dit in de praktijk zou uitpakken. Het haalbaarheidsonderzoekje leverde al snel een duidelijke conclusie op: vrijwel elk facet van de rommelmarkt wordt lastiger, of eenvoudigweg onmogelijk. Als het technisch al zou kunnen, gaat de realisatie zoveel kosten, dat het effectief onuitvoerbaar wordt. Daarbij bleef dan altijd nog boven de (rommel)markt hangen, dat de vergunning alsnog ingetrokken kan worden.

Dus we richten onze blik op rommelmarkt 2022. Want 3x is scheepsrecht. Dan verwachten we dus ook 3x saamhorigheid, spullen, spierballen en spaargeld. Alvast tot dan! de rommelmarktcommissie

Rommelmarkt Hervormde Gemeente Heteren
Vroeger, toen niemand bezig was met anderhalve meter.

Herstart kindernevendienst zondag 23 mei! | 15-05 19:07

We gaan weer beginnen met kindernevendienst! Op zondag 23 mei is het zover. Voorlopig is er twee keer in de maand kindernevendienst: op de tweede en vierde zondag van de maand:

 • 13 en 27 juni
 • 11 en 25 juli
 • 8 en 22 augustus
 • Ten opzichte van vorig jaar doen we een paar dingen iets anders. Zo zitten de kinderen in de kerk bij hun ouders tot ze naar kindernevendienst gaan. Ook komen de kinderen na kindernevendienst niet meer terug in de kerk om te veel verplaatsingen in de kerk te voorkomen. Na afloop van de kerkdienst kunnen ouders hun kind(eren) ophalen bij de Vluchtheuvel.

  Kindernevendienst Hervormde Gemeente Heteren

  Bezoekwerk dominee en ouderlingen | 11-05 23:17

  Het bezoekwerk door de dominee en de ouderlingen weer wordt opgestart met inachtneming van alle coronaregels. Het bezoek stond het afgelopen jaar op een laag pitje vanwege de coronamaatregelen.

  Stelt u een bezoek van de dominee of de wijkouderling op prijs, neem dan gerust contact met hen op. Hier staat de wijkindeling vermeld.

  De vacante wijk 1 is verdeeld over de andere wijkouderlingen. Dit zolang er nog geen ouderling voor deze wijk is gevonden.

  Weer van harte welkom in de kerk! | 24-04 18:01

  M.i.v. zondag 2 mei a.s. heten we elkaar weer van harte welkom in de kerk! Dit in lijn met diverse versoepelingen en binnen de ruimte die de diverse voorschriften en maatregelen geven.

  Het maximumaantal bezoekers is voorlopig weer vastgesteld op 30. Voor de ochtenddiensten geldt weer de aanmeldingsplicht via de website. Voor de avonddiensten is dit niet nodig, maar vindt de aanwezigheidsregistratie ter plekke plaats. Verder gelden alle bepalingen, die we inmiddels wel kennen. Zo is samen zingen voorlopig nog niet verantwoord.

  Maar we zijn vooral blij dat we elkaar, voor het eerst in 2021, weer in de reguliere diensten (enige uitzondering waren de 3 diensten rond Pasen) kunnen ontmoeten! Van harte welkom en maak er gebruik van!

  De ochtenddiensten blijven voorlopig nog gewoon uitgezonden worden via YouTube en Kerkomroep, de avonddiensten alleen via Kerkomroep.

  Nog even pas op de plaats | 12-04 23:52

  Op Goede Vrijdag en met Pasen heeft u de erediensten weer kunnen bezoeken. Met name de dienst op Paasmorgen was goed bezocht. Maar hoe nu verder?

  De PKN geeft (vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aan dat nu het beste is om alleen digitale uitzendingen te verzorgen, maar geeft tevens aan dat het mogelijk is om weer te starten met het ontvangen van kerkgangers in de erediensten. Dit geeft de worsteling wel aan die bij de PKN en veel kerkenraden in Nederland speelt. Natuurlijk is het meest veilige, om allemaal thuis te blijven. Maar onder meer voor ons geestelijk welzijn, zou opening van de kerken (met inachtneming van de corona-maatregelen) ook heel erg goed zijn. Daarbij hebben we ook nog te maken met de beeldvorming van kerken en kerkgang.

  Alles afgewogen heeft de kerkenraad besloten om op zondag 11 en 18 april geen kerkgangers te ontvangen en de mogelijke versoepelingen vanuit de regering in deze weken af te wachten.

  We zijn als gemeente nu ruim een jaar onderweg in corona-tijd, met alle beperkingen van dien. Mocht u een mening hebben over wel of niet sluiten van de kerk voor de kerkgang, of onder welke voorwaarden wel of niet opengaan voor kerkgangers wenselijk is, laat dat gerust aan ons als kerkenraad weten. Mail naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . We stellen uw reactie zeer op prijs!

  Welkom ín de kerk met Goede Vrijdag en Pasen | 27-03 16:33

  Een beperkt aantal van maximaal 30 gemeenteleden, kan de diensten op Goede Vrijdag-avond en Eerste Paasdag ('s ochtends én 's avonds) in de kerk bijwonen. Om de diensten van Goede Vrijdag en Paasochtend bij te wonen, is aanmelden verplicht. Voor de avonddienst op Eerste Paasdag is dit niet nodig, maar vindt registratie ter plekke in de kerk plaats.

  Goede Vrijdag en Pasen zijn voor ons als gemeente hoogtepunten in de gemeentelijke 'geloofsviering'. Het moderamen van de PKN vindt het verantwoord om kerkdiensten te houden met inachtneming van alle coronabasisregels, en coronatechnisch gezien kunnen we een veilige kerkgang faciliteren.

  De diensten worden zoals u inmiddels gewend bent ook via YouTube en Kerkomroep uitgezonden. De avonddienst op Eerste Paasdag wordt alleen via Kerkomroep uitgezonden.

  NB: de openstelling van de kerk voor bezoekers betreft voorlopig dus alleen deze drie diensten.

  Wellicht weer welkom in de dienst? | 23-03 22:17

  Er is vanalles aan de hand rond de coronacrisis; het virus laait weer op, evenals de maatschappelijke wens om meer vrijheid en mogelijkheden. In de kerk voelen we die ook. We zijn noodzakelijkerwijs gewend geraakt aan de online diensten. Maar we verlangen ernaar om weer samen te komen in dé huiskamer; die aan de Kastanjelaan. Dát is het hart van de gemeente, voor het hart van de activiteiten: de erediensten.

  Zouden de ontwikkelingen, richtlijnen en adviezen het ontvangen van bezoekers in de kerk redelijkerwijs en verantwoord toelaten, dan zouden we hiermee wellicht met ingang van Goede Vrijdag (2 april) kunnen starten. Coronateam en kerkenraad hebben en houden dit in beraad.

  Alle versoepelingen omgeven zijn door mitsen, maren, voorwaarden en afhankelijkheden, ook deze. Uitsluitsel kunnen we daarom nóg niet geven. Blijf daarom deze pagina in de gaten houden voor updates hieromtrent. En blijf bidden, voor verbondenheid. Dat we deze weken -waar we ons ook bevinden- één zijn rond kruis en avondmaal, rond de weggerolde steen en het lege graf!

  'Update' huidige situatie | 18-02-2021 20:53

  Helaas is er eigenlijk juist niet zoveel te updaten, althans, niet qua situatie; e.e.a. blijft juist hetzelfde. Omdat ook het huidige pakket coronamaatregelen nog voortduurt, kon de kerkenraad redelijkerwijs niets anders besluiten dan ook de kerk sowieso tot 2 maart nog gesloten te houden voor bezoekers.

  Kerst lijkt alweer zo lang geleden. En dat was dan ook nog eens (bij uitzondering) de laatste keer dat we elkaar live in de kerk zagen. Corona duurt en duurt maar voort. De één is er inmiddels aan gewend, de ander sleept zich er met moeite door. Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Schroom niet, maar neem contact op met dominee of wijkouderling.

  Fijn dat we elke zondag met een grote groep bij elkaar zijn in de sámenkomst. Blijf dit doen! We zijn onverminderd één, omdat de Geest ons één maakt. Hij bracht en brengt ons te Zijner tijd weer samen. We wensen elkaar alle goeds!

  "Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk."
  1 Petrus 3:8

   

  >> kijk verder in het archief

  "Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen."
  2 Tessalonicenzen 3:16