Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Kerkdiensten

Bij de opsomming van activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden, staan de zondagse erediensten niet zonder reden als eerste vermeld. We beschouwen dit als de belangrijkste, gemeentelijke activiteit. Overigens komt de gemeente ook op andere dagen samen in kerkdiensten, te weten op eerste kerstdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen, met bid- en dankdag (’s avonds een bidstond).

Dienst in de kerk - Hervormde Gemeente HeterenOp zoek naar de pagina om (oude) online kerkdiensten bij te wonen? Klik dan hier.

In de ochtenddienst (10:00u) is er vooral plaats voor brede evangelieverkondiging voor jong en oud. Het zaad van het verlossende en verzoenende werk van Jezus Christus mag met ruime hand gestrooid worden, zodat mensen voor het eerst of opnieuw horen dat er een God is die ontzettend veel van hen houdt en hen een weg biedt tot vergeving van zonden en eeuwig behoud in het offer van Zijn Zoon.

De avonddienst (18:30u m.u.v. bijzondere diensten) biedt ruimte voor meer verdieping. De avonddienst schept mogelijkheden om Bijbelse thema’s integraal en dus evenwichtiger te belichten door er een serie preken aan te wijden. Te denken valt aan onderwerpen als de Tien Geboden, het gebed (van Jezus), portretten van bekende Bijbelfiguren en Bijbelboeken. Ook passeerden geregeld sociaal-maatschappelijke thema’s de revue.

Via Kerkomroep kunt u de diensten elders meebeleven!