Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Kindernevendienst

In 2009 besloot de kerkenraad om te starten met een kindernevendienst, ter vervanging van de zondagsschool. Een besluit wat niet lichtvaardig genomen werd, te meer ook gezien de lange staat van dienst van de zondagsschool. Na bezinnende gesprekken was de gemeente het echter wel eens dat (door gebrek aan leiding, deelnemer(tje)s en het tijdstip) de klassieke zondagsschool niet langer het beste middel was om de kinderen van de Here God te leren en hen in het middelpunt te zetten zoals Jezus dat deed. Met de ingang van winterwerkseizoen 2009-2010 startte daarom ook de kindernevendienst.

Met dankbaarheid mogen we stellen dat het een succes is. De kinderen en leiding zijn en blijven enthousiast en het lijkt gezinnen met kinderen soms net over de drempel van de kerk te trekken. De stuur-/kerngroep bestaat -naast de predikant- uit de jeugdouderling en enkele andere gemeenteleden, en staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerngroep heeft een forse groep leiding weten te werven, die de kindernevendiensten per toerbeurt de voorbereiden en leiden. Er zijn twee groepen: één voor de leerlingen in de leeftijd van de klassen 1 t/m 3 van de basisschool, de ander voor de groepen 4 t/m 7. De kinderen verlaten de kerk voor de Bijbellezing ('jongste' groep naar de consistorie, 'oudste' groep naar de benedenzaal van de Vluchtheuvel) en keren terug in de dienst voorafgaand aan het dankgebed. Indien mogelijk besteedt de voorganger hier kort aandacht aan.

Voor de kindernevendienst wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’, van de gelijknamige stichting uit Amersfoort. Tijdens Advent, rond het avondmaal en in de 40-dagentijd wordt er soms een andere invulling aan de kindernevendienst gegeven. Daarnaast wordt er op één van de kerstdagen een kinderkerstfeest georganiseerd.

Bij bijzondere gebeurtenissen (christelijke feesten) is er geen kindernevendienst. Tijdens de avondmaalsdiensten wél; dan mogen de kinderen, bij terugkomst uit hun eigen ruimten, als toeschouwer plaatsnemen bij de viering, zodat ze al op jonge leeftijd vertrouwd raken met het Heilig Avondmaal.

Gezinsdienst

Op de reguliere zondagen dat er geen kindernevendienst is, is er een 'gezinsdienst'. Omdat de kinderen dan de hele dienst in de kerk(zaal) meemaken, hebben we de intentie uitgesproken dat er in deze gezinsdienst extra aandacht voor de kinderen moet zijn. Dit was tot februari 2023 elke eerste zondag van de maand. Met ingang van maart 2023 is het e.e.a. veranderd aan deze opzet; de frequentie ligt nu op vier gezinsdiensten per jaar. Zo stellen we de kerngroep in de gelegenheid de diensten samen met de kinderen en de jongeren inhoudelijk goed voor te bereiden. Het thema van de gezinsdienst wordt in aanloop naar de gezinsdienst namelijk al behandeld op de kindernevendienst en catechese. In de gezinsdienst zijn met name het begrijpelijk maken en de herkenning de uitdagingen. Sommige onderdelen van onze diensten verdienen best een toelichting, denk aan vragen als: “Dat votum en groet, wat is dat nou eigenlijk?” Dit zal (afwisselend) terugkeren in de gezinsdiensten.