Goede Vrijdag-dienst

Afdrukken

Heilig Avondmaal Hervorde Gemeente HeterenVandaag is het Goede Vrijdag. Maar wat is er goed aan een vrijdag in de coronacrisis? Wat is er goed aan een vrijdag, waarop we gedenken dat Jezus veroordeeld en op een wrede, vernederende manier geëxecuteerd werd?

Nou, dat Hij "zonder klagen, tot in de dood gegaan is als een Lam". Dat Hij daarmee onze schuld wou dragen en aan het kruis jouw zonde op Zich nam (Opw. 407). Daarmee vereffende Jezus de rekening, die Hij zelf niet veroorzaakt had. Kocht Hij mensen vrij voor een prijs die voor henzelf oneindig veel te hoog zou zijn. Daarom is deze vrijdag goed. Omdat Zijn dood ons leven, redding en bevrijding geeft. Omdat Jezus alles goedgemaakt heeft. "Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij!"

Maar dat kostte Hem Zijn leven hier op aarde. Hij is de goede Herder, Die Zijn leven gaf voor Zijn schapen (Joh. 10:11). Dat herdenken we vanavond om 19:30u heel concreet, met de tekenen van brood en wijn, verwijzend naar het lichaam en bloed van Jezus. Eten en drinken wordt door ons lichaam opgenomen. Het wordt er één mee. Het lichaam doet er levenskracht uit op. Zo mogen we Jezus' uitredding en 'vrijkoping' helemaal één laten worden met ons bestaan. Er eeuwig uit leven.

Dat herdenken gaat anders dan anders. Het avondmaal is iets wat we als gemeente samen vieren. Normaal doen we dat aan tafel in de kerk. Corona zet daar een streep door. Maar als gemeente hebben we in Jezus een band die ons bindt. En die is er ook is als we niet naast elkaar zitten. Daarom is het des te bijzonderder, dat we vanavond sámen -vanuit zoveel verschillende huiskamers en plekken- het gedachtenismaal mogen vieren.

Vier het mee, als u gewend bent dit ook in de kerk te doen (of misschien voor het eerst, als u uw geloof in de drie-enige God voor de gemeente beleden heeft). Alleen moet u nu zelf zorgen voor de rode wijn of druivensap. Het voelt wellicht wat apart als u dit voor uzelf en mogelijk uw gezin doet. Plaats en omstandigheden zijn anders, maar de inhoud hetzelfde. Volg thuis gewoon de dominee in de kerk, net als anders.

En zo zijn we verbonden in Jezus, in Zijn lijden, in Zijn sterven, in Zijn redding, in Zijn verlossing, in de doodse stilte van de dag erna, in het reikhalzend uitkijken naar de dag dáárna. We wensen elkaar een gezegende dienst!

 

Heilig Avondmaal Hervormde Gemeente Heteren