Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Bidden voor Pinksteren (2x)!

E-mail Afdrukken

Bid mee voor Pinksteren - Hervormde Gemeente HeterenEn, lukt het? Om elke dag die 5 mensen op te dragen aan God? Mensen, die Hem nog niet persoonlijk kennen? Met Hemelvaart riepen we elkaar op hieraan mee te doen.

Dat deden en doen we in aansluiting op de IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer. Die zich op hun beurt weer aansluiten bij een wereldwijde beweging Thy Kingdom Come, die christenen oproept om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving, die God nog niet kennen.

Heb je er eigenlijk nog geen tijd of gelegenheid voor gehad? Doe het alsnog! Vanzelfsprekend is vasthoudend bidden voor de ander echt niet aan de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren gebonden. Neem 5 (of meer of minder) namen van mensen in gedachten, die Jezus nog niet persoonlijk kennen. Namen die de Geest je op het hart legt. Houd die mensen in gedachten en draag ze dagelijks nadrukkelijk op aan God. Bid dat de Heilige Geest krachtig zal werken in hun levens!

Nee, bidden voor anderen is niet voorbehouden aan de tijd voor Pinksteren. Toch is Pinksteren wel een bijzondere tijd. Tijd waarin het krachtige werk van de Geest centraal staat. Hoe Hij mensen wakkerschudt. Hoe Hij mensen in beweging zet. Hoe Hij mensen tot God brengt. Hoe Hij mensen geneest, door anderen heen. Hoe Hij ons rechtstreekse boodschappen van God geeft. Hoe Hij ons helpt om Gods taak voor ons leven te uit te voeren.

Pinksteren -en de voorbereiding daarop- roept ons extra op om grote dingen van God de Heilige Geest te verwachten. Om elkaar in die voorbereiding en verwachting te helpen, is er vanavond een bezinningsavond! Net zoals we dat met Pasen inmiddels gewend zijn. Van 20:00u tot ongeveer 20:45u hopen we ons te bezinnen op Pinksteren. Op de uitstorting van de Heilige Geest. Hopen we tegen die achtergrond te bidden voor elkaar. En dan in het bijzonder natuurlijk ook voor de 4 jongeren die a.s. zondag hun geloof hopen te belijden!"

Van harte welkom en we wensen elkaar alvast een rijk gezegend Pinksterfeest!

 

Bid mee voor Pinksteren - Hervormde Gemeente Heteren