Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Waarom Israël(zondag)? Met beeld!

E-mail Afdrukken

Waarom Israëlzondag - Hervormde Gemeente HeterenElke eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. Dat vraagt wat uitleg. Eeuwenlang had de kerk geen enkele boodschap aan het Joodse volk. De kerk was in haar plaats gekomen. Het gevolg was Jodenhaat..

Drie jaar na de Holocaust werd in 1948 de staat Israël gesticht. Gods volk woonde weer in het beloofde land.

De Nederlandse Hervormde Kerk begreep dat de 'vervangingsleer' on-bijbels is. Ook ontbrak het aan kennis van het Jodendom. Daarom werd in 1949 de Israëlzondag ingesteld. Eén zondag per jaar, waarop in de kerkdiensten, in preek en gebed speciaal aandacht wordt gevraagd voor de verhouding tussen kerk en Israël. In haar kerkorde belijdt onze PKN haar onopgeefbare verbondenheid met Israël, het levende Jodendom. Het houdt zijn bijzondere plaats in Gods heilsplan. Wij, niet-Joden, delen in de zegeningen van Zijn verbond met Zijn Eerstgeborene: het kennen van JHWH, de HEERE, de Messias, en Zijn geboden.

Als kerk kunnen wij veel van het Jodendom leren. Het blijft de kerk en de volken eraan herinneren, dat JHWH de unieke God is. Ook de Joodse Schriftuitleg is bijzonder leerzaam. Kerk én synagoge zijn allebei gericht op de Messias en Zijn rijk. Naast deze herkenning ligt hier ook de grootste scheiding. Voor de kerk is de Messias gekomen in de persoon en het werk van Jezus van Nazareth, God Zelf. In het Jodendom wordt nog naar Hem uitgezien.

Alle reden om de Israëlzondag mee te vieren! Welkom in de dienst, morgenochtend om 10:00u!