Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Sinds 5 juli houden we 'hybride-diensten'; u/jij bent welkom in de kerk, maar we blijven de diensten ook via YouTube uitzenden. Sinds 4 oktober houden we weer avonddiensten. Deze pagina heeft echter enkel betrekking op ochtend- en bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe ochtenddiensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams hiervan starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten (en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag) komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 29 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (1e adventszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 96:1 (OB) Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 96:9 (OB) 't Juich al voor 't aangezicht des HEEREN!
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (OB) Wie heeft lust den HEER' te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 1:5-25
 • Lied: Gezang 67:1 en 2 God zij geloofd uit alle macht
 • Lezing: Romeinen 8:19-25
 • Lied: Op ToonHoogte 379:1 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Preek over Romeinen 8:25
 • Lied: Op ToonHoogte 389:1 en 2 Wij gaan op weg met brandend hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 125:1 en 3 O kom, o kom, Immanuël
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 22 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (eeuwigheidszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:7 (OB) De grote Schepper aller dingen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 33:10 (OB) Zijn machtig' arm beschermt de vromen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 103:2 (OB) Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 25:31-46
 • Lied: Gezang 295:1, 2 en 3 Aan de deur van ’s harten woning
 • Preek over Mattheüs 25:40
 • Lied: Op ToonHoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Gedenken overledene(n)
 • Lied: Gezang 109:1, 4 en 5 Hoor een heilig koor van stemmen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 296:1 en 3 Ik kom met haast, roept Jezus' stem
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 15 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 19:1 (OB) Het ruime hemelrond
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 19:3 (OB) God heeft voor 't grote licht
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 25:1-13
 • Lied: Op ToonHoogte 69:1 Heer, U doorgrondt en kent mij
 • Preek over Mattheüs 25:13
 • Lied: Gezang 63:1, 2 en 5 De Heer verschijnt te middernacht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 262:1 en 3 "Op, waakt op!" zo klinkt het luide
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief

Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God. Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!