Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart 2020 staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart 2020 streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Sinds 4 oktober 2020 houden we weer avonddiensten. Deze pagina heeft echter enkel betrekking op ochtend- en bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe ochtenddiensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams hiervan starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten (en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag) komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 24 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 65:2 (OB) Een stroom van ongerechtigheden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord
 • Openingsgebed
 • Lezing: Markus 9:14-29
 • Lied: Gezang 90:1, 2 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Preek over Markus 9:23-24
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 115:1, 2 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen (voorbereiding Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 130:1 en 2 (OB) Uit diepten van ellenden
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 130:3 en 4 (OB) Ik blijf den HEER' verwachten
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 86:1, 9 en 10 De wereld is van Hem vervuld
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 130
 • Lied: Gezang 291 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
 • Verkondiging over Psalm 130:5 en 6
 • Lied: Op Toonhoogte 389 Wij gaan op weg met brandend hart
 • Voorbereiding avondmaalsviering
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 150:1 (OB) Looft God, looft Zijn Naam alom
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 150:2 en 3 (OB) Looft God met bazuingeklank
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord
 • Gebed
 • Lezing: Openbaring 1:9-20
 • Lied: Gezang 476:1, 4 en 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
 • Verkondiging over Openbaring 1:11
 • Lied: Op Toonhoogte 264:1, 2 en 5 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 396 Kroon Hem met gouden kroon
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen - Israëlzondag


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 122:1 (OB) Ik ben verblijd, wanneer men mij
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 122:3 (OB) Dat vreed' en aangename rust
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 326:1 en 5 Een rijke schat van wijsheid
 • Gebed
 • Lezing: Zacharia 8:18-23
 • Lied: Psalm 87:3, 4 en 5 (OB) De Filistijn, de Tyriër, de Moren
 • Verkondiging over Zacharia 8:23
 • Lied: Gezang 23 Het zal zijn in het laatste der tijden
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 225:1, 4 en 5 Door de wereld gaat een woord
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 september 2021 10:00u - ds. C. van Andel


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:2 en 8 (NB) Zingt al wie leeft van Gods genade
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op Toonhoogte 241 Door Uw genade, Vader
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 481:1 en 4 O grote God Die liefde zijt
 • Gebed
 • Lezing: 2 Korinthe 11:30-31, 12:1-10
 • Lied: Psalm 27:7 (OB) Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 • Verkondiging over '3xG', nav 2 Korinthe 12:9a
 • Lied: Psalm 103:1 en 5 (NB) Zegen, mijn ziel, de grote Naam des HEREN
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 189 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!